Od 1 sierpnia 2019 roku wszystkie osoby poniżej 26 roku życia są objęte 0% podatkiem PIT. Podatek nie będzie pobierany od umów o pracę oraz umów zleceń. Zasada ta nie dotyczy jednak umów o dzieło. Dzięki tej zmianie młodzi ludzie mogą zarobić znacznie większe pieniądze niż do tej pory.

Podatki i prawo podatkowe to temat rzeka. Co roku w polskim prawie pojawia się mnóstwo nowych przepisów oraz zasad, które dotyczą wszystkich obywateli. W niniejszym artykule opisujemy najważniejsze zmiany podatkowe, które zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Zapraszamy do lektury!

 

NIP zawsze na paragonie fiskalnym

Jedną z najnowszych zmian jest wprowadzenie obowiązku zamieszczania numeru NIP na paragonach. Chodzi o to, że sprzedawcy będą uprawnieni do wystawiania faktur do paragonów fiskalnych tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Omawiane rozwiązanie ma zacząć funkcjonować począwszy od 1 września 2019 roku. Warto wiedzieć, że jednocześnie ustawodawca wprowadza sankcję z tytułu niestosowania się do nowych przepisów.

Jeśli przedsiębiorca wystawi fakturę do paragonu fiskalnego nie zawierającą NIP-u nabywcy, to organ podatkowy będzie mógł określić dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wysokość tego zobowiązania będzie wynosiła nawet 100% kwoty podatku VAT wskazanego na danej fakturze.

Wprowadzenie NIP-ów na paragonach zostało wpisane w projekcie ustawy o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz wybranych innych ustaw.

 

Niższe podatki dla pracowników

Wśród zmian, które dotkną wszystkie osoby pracujące w niedługim czasie, wymienia się przede wszystkim planowaną obniżkę podatku PIT z 18 do 17 procent. Obniżka ta będzie stosowana do kwoty 42 764 złotych włącznie.

Obniżona stawka podatku ma obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z planowanymi zmianami, drugi próg podatkowy (powyżej 42 764 złotych, do 85 528 złotych włącznie) ma wynosić 18%, zaś trzeci 32% (kwoty powyżej 85 528 złotych).

Ile na planowanych zmianach dotyczących stawek podatku PIT mogą zyskać polscy podatnicy? Eksperci szacują, iż podatnicy w skali całego roku zaoszczędzą od 400 złotych do maksymalnie 850 złotych.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 34 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu