Jak i dlaczego, HIPNOZA oraz NLP działa w marketingu i jest wszechobecna w życiu…

Jak i dlaczego, HIPNOZA oraz NLP działa w marketingu i jest wszechobecna w życiu

Hipnoza jest znanym już dzisiaj zjawiskiem, nikt już nie biega za Hipnotyzerami z chęcią nabicia ich na pal.

Jednym z prekursorów hipnoterapii a także ośrodków szkoleniowych NLP w USA był Milton Erickson. Był on również prezesem i założycielem  Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej. 

Jako pierwszy Milton Erickson zaczął wprowadzać do hipnozy elementy ligwistyki NLP, dzięki temu stworzył model który jest jednym z najważniejszych filarów programowania NLP, znany do dziś jako Model Miltona. (więcej…)