Właściwości magnetyczne stali odpornych na korozję są zależne od ich struktury krystalicznej. Wyroby ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej o strukturze ferrytyczno-austenitycznej (duplex), martenzytycznej, ferrytycznej, a także stale wzmacniane wydzieleniowo ujawniają swoją magnetyczność, tymczasem wyroby stalowe o strukturze austenitycznej są niemagnetyczne.

Parametry magnetyczne produktów ze stali odpornej na korozję charakteryzuje się za pomocą:

– przepuszczalności magnetycznej względnej (bezwymiarowy współczynnik) μr – opisującej zdolność konkretnego wyrobu do zmiany indukcji magnetycznej B pod wpływem natężenia pola magnetycznego H, a jej punktem odniesienia jest przepuszczalność magnetyczna próżni μ0. Z czego wynika zależność B = μ0·μr·H. W stosunku do wartości względnej przepuszczalności magnetycznej wyodrębnia się:

a) diamagnetyki, dla których μr ≤1;

b) paramagnetyki, dla których μr jest ≥1; do tego grona materiałów kwalifikuje się austenityczne stale nierdzewne (wyroby niewykazujące właściwości magnetycznych);

c) ferromagnetyki, należące do grupy paramagnetyków, dla których µr uzyskuje wysokie wartości (µr » od 1); do tego grona należą stale martenzytyczne, ferrytyczne, duplex oraz umacniane wydzieleniowo stale nierdzewne;

Dla ferromagnetyków ważnym parametrem jest koercja magnetyczna zwana również natężeniem powściągającym. Jest to wartość zewnętrznego pola magnetycznego jaką trzeba przyłożyć do ferromagnetyka, aby zmniejszyć do zera pozostałość magnetyczną.
Zależnie od wartości koercji ferromagnetyki dzieli się umownie na magnetycznie twarde (o dużej wartości koercji, powyżej 10 000 A/m), magnetycznie półtwarde (o wartościach pośrednich) oraz magnetycznie miękkie (o stosunkowo niewielkich wartościach koercji, poniżej 1000 A/m).

Czynniki powodujące magnetyczność wyrobów ze stali nierdzewnej austenitycznej

  • Plastyczne kształtowanie materiału – podczas obróbki na zimno stali austenitycznej w jej strukturze może pojawić się magnetyczny martenzyt, który sprawia iż materiał ten nabiera właściwości magnetycznych. Przykłady: obróbka skrawaniem, głębokie tłoczenie, gięcie rur, kształtowanie poprzez rozciąganie.
  • Spawanie materiału – stal nierdzewna austenityczna wymaga używania spoiw posiadających niewielką ilość ferrytu, który ma bardzo dobry wpływ na właściwości wygenerowanych złącz spawalniczych. Proces ten powoduje także wzrost własności magnetycznych w obrębie spoiny.
  • Struktura materiału – w wyrobach ze stali austenitycznej, które podczas produkcji są narażone na silne umacnianie przez zgniot w celu utworzenia konkretnego kształtu, mogą zwiększyć się właściwości magnetyczne (np. ciągnienie prętów i drutów oraz wyciskanie prętów). Przez to wyroby płaskie mogą posiadać mniejszą magnetyczność niż materiały o długim kształcie.
  • Technika wykonywania wyrobu – części, które są odlewane ze stali nierdzewnej, z powodu uwarunkowań na charakterystyczny skład chemiczny stopów posiadają więcej ferrytu (faza magnetyczna) niż produkty wykonywane poprzez obróbkę plastyczną, co sprawia, że wykazują większe właściwości magnetyczne.

Oddziaływanie magnetyczności stali na ich odporność na korozję

W przypadku austenitycznych stali nierdzewnych i kwasoodpornych przyjęte jest, że ich właściwości magnetyczne nie mają wpływu na niepodatność korozyjną. Odporność na rdzewienie wyrobów ze stali kwasoodpornej nierdzewnej jest uzależniona od konkretnego składu chemicznego danego gatunku, a nie od ich struktury krystalicznej (odpowiedzialnej za pojawianie się zjawisk magnetycznych).

Za przykład może posłużyć odkształcony na zimno przez gięcie i głębokie tłoczenie materiał ze stali 1.4301/304. Będzie on oddziaływał z magnesem, czyli będzie przez niego przyciągany, lecz nie wpłynie to na jego odporność na rdzewienie.

Stal odporną na korozję można zakupić bezpośrednio przez platformę internetową www.stainlesseurope.pl. Można zaopatrzyć się w wyroby stalowe w dowolnych ilościach z dostawą do firmy lub domu. W ofercie sklepu można znaleźć wyroby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (grupa austenityczna), takie jak: pręty okrągłe nierdzewne i kwasoodporne, rury i tuleje bezszwowe, kołnierze nierdzewne kwasoodporne, trójniki równoprzelotowe bezszwowe, redukcje koncentryczne bezszwowe, kolana bezszwowe nierdzewne. Produkty te posiadają stosowny certyfikat potwierdzający ich jakość wykonania, skład chemiczny a także gatunek stali określony według norm europejskich.

(Visited 410 times, 1 visits today)