Prowadząc biznes oparty na spedycji czy handlu, z pewnością korzystasz z wagi platformowej.  Ale czy zadbałeś o to, aby twoja waga posiadała legalizacje?

Prowadząc biznes oparty na spedycji czy handlu, z pewnością korzystasz z wagi platformowej.  Ale czy zadbałeś o to, aby twoja waga posiadała legalizacje?

Legalizacja jak to potwierdzenie w postaci specjalnego oznaczenia, nadane przez Główny Urząd Miar. Jego przyznanie oznacza, że używane wagi platformowe dokonują pomiaru, zgodnie z dokładnością określoną przez europejskie standardy, a potwierdzeniem tego jest tabliczka znamionowa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkowe jest poddanie legalizacji wag służących używanych w:

  • Handlu
  • Obliczeniu opłat targowych, cła, podatku lub premii, kar, wynagrodzeń
  • Postępowaniach sądowych
  • Medycynie, przy leczeniu pacjenta
  • Farmaceutyce, przy przygotowaniu leku
  • Paczkowaniu towarów

W zależności od zastosowania, każdy rodzaj wagi podlega innej ocenie i legalizacji. Głównie ze względu na inne normy oraz inny zakres błędu. Dla przykładu waga wykorzystywana np. przez jubilera będzie podlegała innej ocenie niż waga wykorzystywana w spedycji.

Wagę, która przeszła przez proces legalizacji możesz poznać po czterech znakach. Po pierwsze waga, która przeszła legalizacje ma tabliczkę znamionową, z pełnym opisem urządzenia. Po drugie na twojej wadze musi znajdować się znak CE, obok którego znajdziesz rok legalizacji oraz numer jednostki notyfikowanej. Trzecim wyróżnikiem potwierdzającym, że waga przeszła legalizacje, jest zielony znak „M, jest to znak metrologiczny, potwierdzający objęcie kontroli metrologicznej i potwierdza legalizacje. Czwartym punktem są plomby uniemożliwiające dostęp do podzespołów wagi, w tym również do zworki kalibracyjnej.

Warto wspomnieć, iż legalizacja wag ważna jest 3 lata, licząc od 1 stycznia następnego roku po dacie produkcji wagi i należy pamiętać o tym, że, trzeba zadbać o regularną legalizację. Ponowna legalizacja wagi ważna jest przez okres 25 miesięcy od daty widniejącej na naklejce legalizacyjnej.   Waga nieposiadająca wszystkich oznaczeń, lub z nieważną legalizacją nie może uczestniczyć, ani w obrocie handlowy, ani pełnić żadnej funkcji w żadnej z wyżej wymienionych branży. Stosowanie wagi bez certyfikatów i bez legalizacji jest przestępstwem, a użytkowanie takiej wagi może nieść za sobą duże kary finansowe, nakładane nie tylko przez Urząd Miar, ale też przez inne jednostki administracji państwowej.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 27 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu