Coraz częściej w pracy można usłyszeć o ubezpieczeniach grupowych pracowników. Wraz z nowymi firmami pojawiają się nowe standardy, dlatego też coraz więcej osób decyduje się na zawarcie takiej polisy.

Ubezpieczenia grupowe pojawiają się w różnych formach w wielu momentach życia przeciętnego Kowalskiego. Najczęściej jednak można się z nimi zetknąć właśnie w zakładach pracy. Pracodawcy bardzo chętnie decydują się na wdrożenie grupowego ubezpieczenia dla swoich pracowników.

Ubezpieczenie grupowe często dotyczy ochrony dobrobytu zarówno pracowników jak i pracodawcy. W miejscu pracy o możliwości zakupu takiego ubezpieczenia informuje pracownik działu kadr, osoba wyznaczona przez firmę do pośredniczenia między swoim zakładem pracy a firmą ubezpieczeniową w zamian za prowizję za każdą osobę, która zawrze polisę. 

Ubezpieczenie grupowe pracowników może obejmować różne zdarzenia, bardzo często związane ze swoim zawodem. Mogą to być takie zdarzenia jak choroba, wypadek przy pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu czy nawet śmierć.

W takich przypadkach wypłacane są poszkodowanemu pieniądze określone w umowie. Natomiast w razie najgorszego, stwierdzonej utraty zdolności do pracy czy śmierci ubezpieczonego, świadczenia mogą być wypłacane najbliższej rodzinie.

Jest to ogólnie bardzo atrakcyjna opcja dla każdego, kto pracuje w dużym miejscu pracy np. Na stacji benzynowej czy w magazynie czy placu budowy. Jest to po pierwsze tańsza alternatywa dla indywidualnych ubezpieczeń.

Składki mogą być finansowane na 3 różne sposoby, bardziej popularnym z tej trójki jest finansowanie przez pracodawcę. Również zależnie od sposobu finansowania, składki mogą mieć różny stopień opodatkowania. To jednak nie zmienia nadal faktu, że w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia pracownika, grupowe są tańsze im więcej ludzi decyduje się na jej zawarcie.

Dzięki temu ubezpieczenia grupowe stało się dobrym dodatkiem do reszty polis, które zawieramy w swoim życiu. Nieważne co się może wydarzyć w swoim miejscu pracy, zawsze będziemy mieli dodatkową gotówkę, która często okazuje się niezbędna do utrzymania siebie i swojej rodziny w razie wypadku.

Dlatego właśnie coraz częściej możemy usłyszeć o grupowym ubezpieczeniu pracowników. Gdyż jest to polisa bardzo atrakcyjna dla każdego.

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)