Większość nowych mieszkań cechuje się niezwykle wysokimi cenami, dlatego wiele osób korzysta z usługi, jaką jest najem. Rynek oferuje wiele lokali, więc przyszli lokatorzy muszą poświęcić dużo czasu, aby dokonać najkorzystniejszego wyboru. Mnóstwo ofert prezentuje się dobrze jedynie na zdjęciu, po zastosowaniu odpowiednich zabiegów, które dają np. optyczne złudzenie większej przestrzeni. Podczas przeglądania ogłoszeń najwięcej uwagi poświęcamy oczywiście cenie. Niektóre kwoty wzbudzają nasze zainteresowanie, ale często okazuje się, że nie obejmują one wszystkich opłat, np. tych związanych z mediami.

 

Cena najmu a cena mediów

Wielu poszukujących miejsca zamieszkania przyznaje, że podział ceny na opłaty związane z mediami i te stanowiące kwotę najmu to irytujący zabieg, który ma jedynie przyciągnąć ich uwagę. Wiadomo przecież, że bez dostępu do wody, prądu, ogrzewania czy gazu eksploatacja lokalu byłaby niemożliwa. Zwłaszcza w świetle różnorodnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalanie osobnej stawki za dostarczane media oraz najem jest istotne, jeśli chodzi o opodatkowanie VAT. Usługę najmu można nazwać podstawową, a media – dodatkową, która bez usługi podstawowej nie miałaby sensu. Przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest zatem najem lokalu, natomiast koszty dodatkowe – do których zalicza się opłaty wynikające ze zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci czy konserwację nieruchomości – stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Dopełniają one bowiem świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie od niego oddzielać.

Kwoty opodatkowania

Bez względu na to, czy proponowana przez właściciela cena obejmuje zarówno najem, jak i media, pozostaje jeszcze sprawa ich opodatkowania VAT. O ile sam lokal jest własnością wynajmującego, o tyle usługi związane z jego użytkowaniem są dostarczane jedynie mieszkańcom. Z tej przyczyny wynajmujący nie ponosi opłat związanych z ich opodatkowaniem i dokonuje refakturowania mediów. Przykładowo w przypadku zużycia wody VAT wynosi 8%.

Warunki refakturowania

KWS TAX zaznacza, że kluczowym dla prawidłowej formuły rozliczenia mediów i minimalizacji ryzyka sporu z organami podatkowymi w zakresie refakturowanych mediów jest odpowiednie skonstruowanie postanowień w umowie najmu referujących do podziału kosztów. Przy odpowiednim kluczu alokacji faktura wystawiana na rzecz ostatecznego nabywcy mediów może uwzględniać tę samą stawkę VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej. Należy podkreślić, iż refakturowane mogą zostać jedynie usługi, z których wynajmujący nie będzie korzystał. Kwestia ta jest tym bardziej istotna w przypadku, gdyby najemca chciał odliczyć podatek naliczony. Przy niewłaściwej stawce na fakturze może zostać zakwestionowane prawo do odliczenia podatku naliczonego, również wystawca takiego dokumentu rozliczeniowego może być narażony na podjęcie działań kontrolnych przez organy podatkowe włącznie z potencjalnym sankcjami karnymi skarbowymi.

Przy konstruowaniu umowy najmu, która zawiera kluczowe kwestie współpracy pomiędzy stronami w tym zwłaszcza w zakresie rozliczeń warto skorzystać z porady profesjonalistów. KWS TAX dysponuje doradcami podatkowymi posiadającymi wiedzę i doświadczenie pozwalające na odpowiednie i korzystne dla stron ustrukturyzowanie tego typu umów. Ponadto firma cechuje się dużym doświadczeniem, co gwarantuje najlepszą jakość wykonanych usług. Naszym celem jest uzyskanie korzyści finansowych wynikających z wynajmu lokalu. Z tej przyczyny warto dokonać pogłębionej analizy modelu współpracy przy wsparciu profesjonalistów co pomoże nam wyeliminować ewentualne niezgodności w rozliczeniach umowy najmu niezależnie czy będziemy wynajmującym czy najemcą. 

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 212 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu