Przyspieszenie przepływu danych, zwiększenie ich bezpieczeństwa i prostszy dostęp do informacji – to tylko niektóre zalety wdrożenia EDI.
EDI (ang. Electronic Data Interchange), czyli w tłumaczeniu na język polski elektroniczna wymiana danych wspomaga elektroniczny obieg dokumentów w firmie – cieszy się obecnie coraz większym powodzeniem.

Czym dokładnie jest EDI? Jakie ma zastosowanie? Jak można wdrożyć go w swojej firmie?

Na czym polega elektroniczna wymiana dokumentów?

Elektroniczna wymiana dokumentów bazuje na automatycznej wymianie danych pomiędzy różnymi systemami komputerowymi z wykorzystaniem określonych formatów komunikatów.

Komunikatami EDI określa się techniczną metodę zapisu komunikacji pomiędzy dwiema stronami. Komunikaty te mogą być wymieniane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od oprogramowania wykorzystywanego przez użytkowników.

Dane zapisuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami, które ściśle precyzują format przesyłanych dokumentów.

Elektroniczna wymiana danych nie wskazuje jednak na sposób przesyłania komunikatów. W ramach EDI dane te najczęściej są przekazywanepoprzez protokoły komunikacyjne. Najczęściej stosowane , AS2, OFTP2, OFTP, SFTP,. Dzięki temu elektroniczny obieg dokumentów w firmie wspiera eliminację papierowych dokumentów.

Za pomocą komunikacji EDI można przesyłać dokumenty

 • faktury VAT
 • faktury korygujące
 • potwierdzenia zamówień
 • awiza wysyłek
 • i inne

Rozwiązania EDI wspierające elektroniczny obieg dokumentów w firmie mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych branżach, łącząc ze sobą dostawców, klientów, firmy logistyczne, instytucje finansowe oraz wspierając tworzenie się pomiędzy nimi efektywniejszych relacji partnerskich.

Wymiana dokumentów elektronicznych z EDI – krok po kroku:

 • użytkownik tworzy dokument w swoim systemie informatycznym w jego wewnętrznym formacie
 • dokument jest automatycznie przesyłany do odbiorcy z wykorzystaniem komunikacji EDI i tłumaczony z wewnętrznego formatu nadawcy na format odbiorcy
 • dostawca otrzymuje dokument w wewnętrznym formacie dopasowanym do jego systemu informatycznego

W rezultacie dzięki EDI możliwa jest wymiana różnych typów dokumentów pomiędzy firmami – każda otrzymuje przy tym dokument w swoim wewnętrznym formacie, co jest możliwe za sprawą standardów i komunikatów EDI. Pomija się zatem etap związany z przepisywaniem dokumentu i ręcznym wprowadzaniem go do systemu informatycznego odbiorcy.

Warto przy tym wskazać, że EDI nie jest rodzajem komunikatora czy sposobem wysyłki wiadomości (e-mail’i), ale to zautomatyzowane rozwiązanie służące do łatwiejszej wymiany danych między systemami informatycznymi, a nie bezpośrednio pomiędzy ich użytkownikami, wobec tego elektroniczny obieg dokumentów w firmie nie wymaga wtedy zaangażowania pracowników.

Korzyści wynikające z wdrożenia EDI:

 • zastąpienie tradycyjnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi,
 • ograniczenie prac administracyjnych,
 • efektywniejsza komunikacja i poprawa relacji z partnerami biznesowymi,
 • skrócenie czasu przetwarzania dokumentów,
 • zmniejszenie kosztów, w tym związanych z wydrukiem, pakowaniem, wysyłką,
 • optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dokumentacji.

W związku z powyższymi korzyściami elektroniczny obieg dokumentów w firmie jest obecnie tak popularny na całym świecie i na korzystanie z technologii EDI decyduje się coraz więcej przedsiębiorców.

W jaki sposób wdrożyć EDI w firmie?

Obecnie EDI dostępne są także w Polsce. Klienci chcący wspierać elektroniczny obieg dokumentów w firmie mogą skorzystać z kilku specjalistycznych rozwiązań wspierających elektroniczną wymianę danych.

Jedną z firm dostarczających rozwiązania w dziedzinie EDI jest firma Edison SA, która za sprawą swojego wieloletniego doświadczenia zapewnia klientom kompleksowe wsparcie we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie. Gwarantując pomoc dotyczącą integracji technologii EDI z procesami biznesowymi w firmie

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 536 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu