Zatrudniamy pracownika w systemie równoważnym po 12 godz. ma do wykorzystania 24 dni i 4 godz. urlopu, tj. 196 godz. (196 godz. : 12 godz. = 16 dni i 0,3333… dnia). Proszę o informację, jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu na powstałą końcówkę?

Pracownikowi pozostanie do wykorzystania 16 pełnych 12 godzinnych dniówek i 4 godziny urlopu. Te 4 godziny urlopu pracodawca może udzielić pracownikowi na część jego dnia pracy, jeśli będzie to ostatnia część jego urlopu i poza nią pracownikowi nie zostanie do wykorzystania w danym roku kalendarzowym żaden inny urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszej kolejności należy uwzględnić wymiar czasu pracy danego pracownika, a następnie okres zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Następnie, już na etapie udzielania urlopu wymiar urlopu ustalony w dniach przelicza się na godziny, mnożąc jeden dzień urlopu przez 8 godzin.

Wyjątek stanowi urlop wypoczynkowy pracownika objętego inną normą czasu pracy niż powszechna, np. niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dzień urlopu takiego pracownika odpowiada bowiem 7 godzinom. Z ustalonej puli urlopowej godzinowej pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Udzielanie urlop wypoczynkowego

W przypadku pracowników pracujących w równoważnym czasie pracy, np. po 12 godzin, jeden dzień urlopu pracownika będzie obejmował w praktyce 12 godzin. Taką ilość godzin urlopu pracodawca powinien więc „zdjąć” pracownikowi ze wspomnianej puli.

Z pytania wynika, że pracownikowi pozostało do wykorzystania 24 dni i 4 godziny urlopu, czyli 196 godzin. W takiej sytuacji z tej puli urlopowej można udzielić pełnych 16 dni urlopu po 12 godzin (w pełnych dniówkach pracownika). I pozostaną jeszcze pracownikowi do wykorzystania 4 godziny urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na 16 pełnych dniówek oraz 4 godziny przypadające na niepełną dniówkę.

Ważne: Zasadą jest bowiem udzielenie urlopu wypoczynkowego na całą dniówkę roboczą. Wyjątkowo jednak pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi na część dniówki, pod warunkiem, że część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop (art. 1542 § 4 kp), czyli w sytuacji gdy jest to „ostatnia” część urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym pozostała do wykorzystania.

Podstawa prawna:

  • art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

 

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Prawnik, specjalista prawa pracy
Ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 275 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu