Dobry biznesmen powinien polegać nie tylko na dochodach aktywnych, ale i pasywnych. Najpopularniejszą metodą na uzyskanie takich zarobków jest dobra lokata bankowa. Lokaty opierają się na prostych zasadach, są powszechnie dostępne i gwarantują klientom łatwy zysk. Już teraz zapoznaj się z podstawowymi informacjami na ich temat!

 

  1. Jakie są rodzaje lokat?

Lokata to pewien fundusz, który przekazujesz bankowi w depozycie. Taka operacja zyskuje potwierdzenie w postaci umowy zawartej pomiędzy stronami. Wszelki zysk jest generowany przez odsetki od zdeponowanej, ustalonej wcześniej kwoty. Można więc powiedzieć, że lokata to rodzaj oprocentowanej pożyczki, której Ty – klient – udzielasz wybranemu bankowi.

Rynek obfituje w wiele rodzajów lokat, dzięki czemu każdy chętny może znaleźć w ofercie coś dla siebie. Najlepsze lokaty można wyłonić po zapoznaniu się z podstawowym ich podziałem.

  • lokaty krótkoterminowe i długoterminowe

W pierwszym przypadku umowa między klientem a bankiem jest zawierana na stosunkowo krótki okres czasu, np. miesiąc, kwartał, półrocze czy rok. Na przestrzeni ostatnich lat prawdziwą karierę zrobiły lokaty tygodniowe, a nawet dzienne. Lokata bankowa długoterminowa to już poważniejszy depozyt, który może trwać od 5 do 10 lat.

  • lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu

Innym kryterium podziału jest tzw. oprocentowanie lokat. Stałe oprocentowanie oznacza, że przez cały czas trwania lokaty przyrost twojego dochodu pasywnego utrzymuje się na równym poziomie. Zmienne oprocentowanie lokat wiąże się z uzależnieniem wzrostu dochodu od stóp procentowych NBP.

  • lokaty progresywne i dynamiczne

Kryterium oprocentowania pozwala także podzielić lokaty na progresywne i dynamiczne. W przypadku tych pierwszych procent rośnie z każdym kolejnym miesiącem, a odsetki dopisuje się właśnie na okres wzrostu (jeśli w danym miesiącu wynoszą x procent, ów procent naliczony będzie tylko i wyłącznie za ten miesiąc). Lokaty dynamiczne również oznaczają wzrost oprocentowania, ale odsetki nalicza się za cały okres trwania umowy.

Poszczególne banki oferują także lokaty denominowane (a więc prowadzone w obcej, niepolskiej walucie) oraz negocjacyjne (jako klient możesz negocjować warunki zawieranej umowy, w tym: oprocentowanie lokaty).

Co dzieje się z Twoimi pieniędzmi?

Owo pytanie często spędza klientom sen z powiek, tymczasem odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Zgodnie z tłumaczeniem, które podaliśmy powyżej, zakładając lokatę niejako pożyczasz pieniądze swojemu bankowi. Żeby cała umowa opłaciła się obu stronom, pożyczona kwota musi pozostać w ruchu. Oznacza to mniej więcej tyle, że pieniądze nie leżą w żadnej ciemnej skrytce, ale są intensywnie obracane przez firmę, z którą zawarłeś umowę. Bank kupuje za nie papiery wartościowe (zwłaszcza obligacje skarbu państwa) i inwestuje dzięki nim na giełdzie (w akcje i obligacje korporacyjne).

Która lokata jest najkorzystniejsza?

Po pierwsze, zwróć uwagę na kapitalizację, czyli na sposób dopisywania odsetek do zdeponowanych pieniędzy. Kapitalizacja może być dzienna, tygodniowa, miesięczna lub kwartalna, a rzadziej: półroczna lub roczna. Pamiętaj, że najkorzystniejszy jest jej częsty wariant – wybierając wersję codzienną, każdego dnia zwiększasz kapitał, od którego naliczane będą kolejne odsetki. Jeśli chodzi o rodzaj lokaty, najlepszym wyborem wydaje się lokata dynamiczna. Pamiętaj, że im dłuższy okres trwania umowy, tym wyższe są Twoje zarobki, dlatego rozsądniejszą opcją są lokaty długoterminowe. Przeanalizuj dostępne w bankach lokaty – porównanie kilku ofert umożliwi Ci podjęcie rozsądnej, przemyślanej decyzji.

 

(Visited 125 times, 1 visits today)