Każdy przedsiębiorca, rozpoczynając swoją działalność, powinien dokonać odpowiedniego przeglądu zarówno swoich zasobów, jak i potrzeb rynku w interesującej go branży. Poznanie modelu procesu produkcyjnego jest pierwszym krokiem do sukcesu.

 

Jak wynika z raportu GUS dotyczącego działalności przedsiębiorstw niefinansowych, w ostatnich latach największy odsetek przedsiębiorstw działających na terenie Polski prowadzi działalność handlową (27,0%), przy czym wśród nich 99,3% to przedsiębiorstwa małe, 0,6% to przedsiębiorstwa średnie, natomiast zaledwie 0,1% to przedsiębiorstwa duże.

Uwzględniając branżę, do prowadzenia działalności profesjonalnej (tj. naukowej i technicznej) kwalifikuje się 12,7%, dużą część zajmują przedsiębiorstwa z branży budowlanej – 12,5%, a co ciekawe zaledwie ok. 10,4% to przedsiębiorstwa przemysłowe – produkcyjne. W celu zwiększenia zakresu działalności przemysłowej istotne jest wskazanie największych trudności w planowaniu strategicznym rozwoju firm przemysłowych.

Model strategiczny rozwoju przedsiębiorstwa

Wiele osób planujących rozpoczęcie działalności produkcyjnej nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu firmy o bardzo specyficznym charakterze. Główną trudnością jest zbyt emocjonalne i entuzjastyczne podejście do samego prowadzenia organizacji. Aby uniknąć błędów, warto poznać kilka podstawowych aspektów bezpośrednio wpływających na skuteczność działań strategicznych w rozwoju firmy.

Pierwszym krokiem do optymalnego sterowania organizacją przemysłową jest uświadomienie sobie, że całe przedsiębiorstwo powinno wpasować się w teoretyczny i powszechnie znany inżynierom produkcji model systemu produkcyjnego. Wnikliwe poznanie akcji i interakcji elementów modelowych całego układu (organizacji) jest niezmiernie przydatne w prowadzeniu zarówno dużych, średnich, małych, jak i mikroprzedsiębiorstw.

Finansowanie działalności na korzystnych warunkach

Wielu przedsiębiorców w świetle planowania rozwoju przedsiębiorstwa i w obawie przed utratą płynności finansowej decyduje się na powolne gromadzenie kapitału. Dynamiczna zmienność zapotrzebowania rynku powoduje jednak, że takie przedsiębiorstwo jest zawsze krok za konkurencją. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zwrócenie uwagi na zewnętrzne źródła finansowania i rozważenie możliwości zaciągnięcia kredytu. Szeroki wachlarz ofert powoduje, że inwestorzy zapominają, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę. Do elementów tych należą: wysokość oprocentowania, wielkość prowizji bankowych za usługę czy za wcześniejszą spłatę zadłużenia.

Z uwagi na te trzy kluczowe elementy przykładową ofertą jest produkt Kredyt Fair Idea Banku. Instytucje finansowe chcąc wesprzeć gospodarkę, a w szczególności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w sposób szczególny podchodzą do nowych klientów (jedynie 4,99% dla nowych klientów), a dodatkowo gwarantują, że nie zostanie naliczona prowizja za usługę, jak i wcześniejszą spłatę środków finansowych. Takie finansowanie zewnętrzne w szybki sposób zwiększy możliwości przedsiębiorstwa, a korzystnie, równo rozłożone raty jedynie w niewielki sposób zmodyfikują zyski wynikające ze sprzedaży wyrobów gotowych.

System produkcyjny od teorii do praktyki

Podstawowy model systemu produkcyjnego składa się z czterech kluczowych elementów: wektora wejścia, procesu przetwarzania, wektora wyjścia i wpływającego na poprzednie elementy procesu zarządzania. To wektor wejścia jest pierwszym obszarem do rozpatrzenia podczas budowania strategii przedsiębiorstwa. Do niego zalicza się cały kapitał, czyli majątek trwały w postaci gruntów, budynków, urządzeń i maszyn. W tym miejscu kluczowe są również kapitał ludzki, wszelkie informacje, bufor finansowy, jak i zasoby finansowe pochodzące z źródeł zewnętrznych (kredyty i pożyczki) oraz majątek obrotowy (surowce i wyroby).

Drugim obszarem jest właściwie zaplanowany proces przetwarzania (dotyczy to zarówno procesu produkcyjnego, jak i usługowego). Planowanie takiego procesu powinno opierać się na działaniach badawczo-rozwojowych zespołu pracowniczego o wysokich kompetencjach. Widocznym efektem skutecznego działania systemu produkcyjnego są wszystkie elementy wchodzące w skład wektora wyjścia. Do obszaru wektora wyjścia zaliczane są gotowe wyroby i kapitał firmy powiększony o zysk wynikający ze sprzedaży wyrobów gotowych.

Pomniejszenie wartości zysków następuje poprzez powstawanie odpadów (koszty utylizacji i recyklingu) (źródło: E. Pająk i współpracownicy: Zarządzanie produkcją i usługami. PWE, Warszawa 2014). Najsilniejszy wpływ na zwiększenie wartości majątku obrotowego firmy są wszystkie elementy wektora wejścia i to one pozwalają na rozwinięcie przedsiębiorstwa, budowanie jego konkurencyjności i wzmacnianie pozycji na rynku.

Poczytaj tez o pit


Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 198 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu