Sprawy spadkowe to jedna z bardziej zawiłych spraw, z jakimi możemy się spotkać. Nie zawsze tak łatwo można ustalić, kto może otrzymać spadek. Zwłaszcza w sytuacjach gdy zmarły nie pozostawił po sobie żadnego testamentu. Jak zatem można sobie poradzić w takiej sytuacji? Czy pomoc adwokata jest niezbędna?

Jak wygląda postępowanie w sprawie spadku?

W Polsce jedyna formą rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci jest właśnie testament. W nim jest zapisane, kto co otrzyma. Czasami jednak zdarza się, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnego zapisu.

Prawo spadkowe mówi wyraźnie, że w tej sytuacji następuje dziedziczenie ustawowe. Na początek dziedziczą dzieci, potem małżonek, wnuki i prawnuki. Jeśli jednak dana osoba nie posiadała dzieci, to jej dorobek trafia najpierw do współmałżonka, potem rodziców i rodzeństwa.

Formy testamentu

Testament zachowuje przeważnie jedną z trzech form:

  • Dokument spisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Musi zawierać datę i podpis.
  • Testament notarialny. Dzięki niemu można się zabezpieczyć przed bezpodstawnymi próbami podważania dokumentu przez spadkobierców.
  • Testament alograficzny. Jest sporządzany w obecności wójta gminy lub burmistrza.

Problemy z prawem spadkowym

Chociaż prawo spadkowe wydaje się jasno wszystko określać, to czasami niestety dochodzi do problemów związanych z dziedziczeniem. Spore emocje, konflikty rodzinne mogą doprowadzić do jeszcze większych komplikacji podczas dochodzenia prawdy. Czasami nawet nie wiadomo, gdzie mogą mieszkać krewni. A do tego należy pamiętać, że poza mieniem dziedziczy się także długi.

Dlatego adwokat może służyć sporą pomocą. Dzięki niemu łatwiej poradzimy sobie z pewnymi zawiłościami, będziemy mogli ustalić, kto jest uprawiony do dziedziczenia. W jego obecności przeważnie dochodzi też do odczytania i rozdysponowania majątku. Obsługa prawna firm także wchodzi w zakres działania adwokata. 

Podział spadku

Gdy dochodzi do otwarcia spadku, wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach, jakie odpowiadają im udziałom. Dlatego konieczny jest podział spadku. Nie jest to konieczne, ale pomaga rozwiązać niektóre problemy, np. w przypadku gdy jedną nieruchomością miałoby zarządzać wiele osób.

Wykonuje się to na dwa sposoby:

  • Umowny dział spadku – jest to rodzaj umowy, jaka jest zawierana między wszystkimi spadkobiercami. Można ją zawrzeć w różnej formie. Jedynie w przypadku nieruchomości konieczny jest akt notarialny.
  • Sądowy dział spadku – przeważnie wykonuje się go, gdy nie ma zgody między spadkobiercami.
(Visited 7 times, 1 visits today)