Notariusz to prawnik, który zajmuje się tworzeniem różnego typu aktów wymagających specjalnego poświadczenia. Pomoc notariusza jest przydatna lub wymagana, aby wybrana czynność została uznana za dokonaną poprawnie i skutecznie. Dotyczy to, między innymi, przeniesienia prawa do nieruchomości. Kiedy korzystać z usług notariusza, aby mieć pewność, że jest to najlepsza droga do dokonania czynności związanej ze sporządzeniem aktem notarialnym?

Skuteczna pomoc prawna notariusza

Z usług notariusza trzeba skorzystać z wielu sytuacjach życiowych. Najczęściej jest to potrzebne w przypadku sprzedaży lub dokonania darowizny domu, garażu lub mieszkania. Niektóre sprawy można załatwić podczas jednorazowej wizyty w kancelarii, inne wymagają większych przygotowań. Zazwyczaj na początek należy dostarczyć podstawowe dokumenty związane ze sprawą i umówić się na spotkanie, przez Internet lub telefonicznie.

Doświadczony notariusz w Katowicach

Notariusz w Katowicach oferuje kompleksową obsługę w zakresie przenoszenia praw własności różnego typu nieruchomości. Należy zaznaczyć, że według polskich przepisów sporządzenie aktu notarialnego jest konieczne, aby czynność ta została uznana za skuteczną. Dlatego, aby sprzedać dom lub mieszkanie należy zebrać dokumenty związane z nieruchomością i ustalić wszystkie szczegóły transakcji w kancelarii notarialnej.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Wizyta u notariusza jest także wymagana, aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, czyli odpowiednik stwierdzenia nabycia spadku przez sąd. Notariusz w Katowicach wszystkie niezbędne czynności może przeprowadzić szybciej, a rezultat będzie taki sami. Podobnie przed notariuszem można przeprowadzić dział spadku. Warunkiem jest jednak zgoda wszystkich spadkobierców. W obu przypadkach cały proces może trwać zdecydowanie krócej u notariusza dysponującego dużą wiedzą i doświadczeniem.

Prowadzenie spraw spadkowych

Notariusz w Katowicach może zająć się prowadzeniem bardziej skomplikowanych spraw spadkowych. Może to wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, w zamian jednak notariusz może rozmawiać z poszczególnymi spadkobiercami w celu ustalenia wspólnego stanowiska. Warto skorzystać z tej możliwości z uwagi na niższe koszty niż podczas sprawy zgłoszonej do sądu. Jest to szczególnie ważne także w przypadku konfliktów rodzinnych, w których rozwiązaniu może częściowo pomóc notariusz.

Małżeńska umowa majątkowa

W kancelarii notarialnej możliwe jest także sporządzenie małżeńskiej umowy majątkowej, która jest potocznie nazywana intercyzą. Dzięki niej można wprowadzić rozdzielność majątkową, a więc małżonkowie mogą dysponować swoim majątkiem osobno, mimo zawarcia formalnego związku małżeńskiego. Notariusz w Katowicach zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie, podczas którego podpisywana jest stosowna umowa. Jest to rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie różnych składników majątku przed nieodpowiedzialnym zachowaniem żony lub męża.

Notariusz w Katowicach każdą prowadzoną sprawę potwierdza podpisem i pieczęcią urzędową. Nadaje to moc prawną dokumentom, zwykle już z chwilą podpisania przez wszystkie strony. Dzięki temu można mieć pewność, że czynność dokonana przed notariuszem została przeprowadzona zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta i nikt w przyszłości jej nie zakwestionuje.

(Visited 24 times, 1 visits today)