Prowadzenie własnego biznesu wymaga właściwego zarządzania czasem. Aby go oszczędzić, warto zdecydować się na integrację z BDO.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która w skrócie określana jest jako BDO, to jedna z nowości na liście obowiązków polskich firm. Ewidencjonowanie i raportowanie danych o odpadkach nie musi jednak zajmować dużo czasu. Rozwiązaniem jest integracja z BDO, która wspierana jest obecnie przez coraz więcej programów dla firm.

BDO – podstawowe informacje

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to nazwa systemu informatycznego, który obejmuje rejestr BDO oraz moduły ewidencjonowania i sprawozdawczości. Zostały one wprowadzone zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) i funkcjonują od początku 2020 roku.

Wprowadzenie BDO miało przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadami w Polsce. Stało się zatem odpowiedzią na sytuację, która od dłuższego czasu narastała, stanowiąc zagrożenie dla środowiska naturalnego, między innymi przez tworzenie dzikich wysypisk śmieci, niski poziom recyklingu. Dodatkowym założeniem BDO stała się także walka z szarą strefą.

Wśród głównych korzyści wynikających z wdrożenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami znajdują się:

  • skuteczniejsza kontrola nad gospodarką odpadami
  • lepszy monitoring strumieni odpadami w Polsce
  • łatwiejsze prowadzenie ewidencji odpadów wytwarzanych przez firmy
  • optymalizacja sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami
  • zmniejszenie liczby nieprawidłowości w dziedzinie gospodarki odpadami
  • skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego

 

Jak łatwiej dostarczać dane do systemu BDO?

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do przekazywania danych do BDO, muszą robić to online, za pośrednictwem systemu BDO. W tym celu konieczne jest wypełnienie właściwego formularza i wskazanie w nim na odpowiednie dane dotyczące rodzaju odpadów.

Dodatkowo pojawił się także obowiązek umieszczania indywidualnego numeru rejestrowego firmy na dokumentach dotyczących wprowadzanych produktów, opakowań i odpadów.

Jednak przedsiębiorca nie musi realizować tych obowiązków własnoręcznie, tracąc przy tym swój cenny czas. Alternatywa to integracja z BDO, która udostępniania jest w ramach systemów informatycznych dla firm.

Jak działa integracja z BDO?

Aby łatwiej realizować swoje obowiązki w związku z ewidencją i sprawozdawczością odpadów, firma może zdecydować się na skorzystanie z integracji z BDO. Jest ona dostępna jako funkcja w programach dla firm i obecnie dysponuje nią coraz więcej systemów.

Integracja pozwala wtedy na zautomatyzowanie procesów związanych z nowym obowiązkiem firmowym. Nie trzeba wtedy ręcznie wypełniać dokumentacji, ponieważ system informatyczny może zrobić to samodzielnie. W efekcie integracja z BDO pozwala na zaoszczędzenie czasu i dodatkowo redukuje ryzyko błędów, jakie mogą pojawić się na skutek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości.

Integrację z BDO obsługuje między innymi program SOTiPM, czyli System Obsługi Transportu i Pracowników. To rozbudowany system informatyczny, który dedykowany jest dla firm dysponujących flotą samochodów. Wspomaga on również firmy, które zobowiązane są do systematycznego przekazywania informacji dotyczących wytwarzanych przez siebie odpadów. Integracja umożliwia wtedy prowadzenie efektywnej pracy, pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz dodatkowo wspomaga firmę w bezbłędnym realizowaniu nowego obowiązku.


 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 49 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu