Jaka ustawa reguluje obowiązek szkolenia pracowników, dla kogo dedykowane są poszczególne kursy, kto i gdzie powinien je odbyć oraz w jakim czasie? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, przeczytaj artykuł.

Podstawa prawna i wynikające z niej obowiązki pracodawcy

Ustawa, która reguluje obowiązek pracodawcy dotyczący przeszkolenia pracownika w zakresie przepisów przeciwpożarowych to ta o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, opublikowana na pozycji 1380 w Dzienniku Ustaw RP.

Jakie obowiązki wyznaczone są pracodawcy? Przede wszystkim obowiązuje go do zachowania ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie:

  • budynek, którego jest właścicielem lub który dzierżawi, powinien zaopatrzyć w wymienione w dokumencie urządzenia przeciwdziałające pożarom oraz gaśnice, a dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich konserwacji oraz naprawy, aby były sprawne i działały efektywnie
  • właściciel budynku powinien zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, a w razie pożaru jak najszybszą drogę ewakuacyjną
  • ustalić scenariusze, w jaki sposób należy postępować podczas wystąpienia zagrożenia pożarem
  • pracodawca powinien zapoznać swoich pracowników z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

Ustawa wyróżnia trzy rodzaje szkoleń:

  • Wstępne, na którym nowi pracownicy powinni zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego instytucji, w której zostali zatrudnieni
  • Podstawowe, czyli właściwe zapoznanie pracownika z zasadami użycia gaśnicy, konkretnymi zagrożeniami pożarowymi, które mogą mieć miejsce w jego zakładzie pracy, obowiązkami, które powinien wypełniać w celu zapobiegania pożarom w zakładzie
  • Specjalistyczne, które przeznaczone jest dla pracowników stykających się na co dzień z materiałami łatwopalnymi oraz dla tych, którzy w zakresie swoich obowiązków mają zapisane zabezpieczenie miejsc, które ze względu na swoją specyfikę są bardziej narażone na zaprószenie ognia

Gdzie powinieneś odbyć szkolenie?

Ustawa nie określa gdzie pracownik powinien odbyć szkolenie, dlatego najczęstszą praktyką jest kurs blisko miejsca pracy. Właśnie dlatego firmy mieszczące się na przykład w stolicy województwa podkarpackiego, prowadzą szkolenie ppoż w Rzeszowie. Bardzo częstą praktyką jest także zatrudnienie zewnętrznej firmy do celów szkoleniowych. Są to specjaliści, który najczęściej prowadzą również kursy dotyczące pierwszej pomocy czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto jest zobowiązany do odbycia szkolenia?

Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek przejść kurs przeciwpożarowy. Chodzi przede wszystkim o szkolenie wstępne. Natomiast osoby zatrudnione, które są odpowiedzialne za ewentualną ewakuację podczas zagrożenia, powinny przejść kurs rozszerzony.

Powinno uczyć jak wykorzystać praktyczne narzędzia, takie jak podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Aby lepiej oddać sytuację podczas zagrożenia, takie kursy powinno przeprowadzać się w specjalnym namiocie dymowym, dzięki któremu można odtworzyć warunki panujące podczas pożaru.

Należy jednak pamiętać, że każda firma ma własną specyfikę, a więc szkolenie powinno być dopasowane do stanowiska, które obejmuje osoba szkolona.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 3 336 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu