Strategię marki można przygotować na każdym etapie jej istnienia. Jeśli mamy możliwość stworzyć markę i przygotować jej strategię dosłownie od zera – świetnie. Jednak nie jest to jedyna droga. Istniejącą już markę można poddać rewitalizacji, która pozwoli odświeżyć jej wizerunek.

Czym jest strategia marki?

Strategia marki określa szereg długofalowych działań podejmowanych przez markę. Najczęściej są to prace, które mają zapewnić marce komercyjny sukces i wesprzeć jej rozwój. Strategia musi być spójna z misją, wartościami i tożsamością marki oraz sukcesywnie budować jej wizerunek. W ten proces powinni zostać zaangażowani wszyscy – od zarządu po pracowników firmy.

Jedną z najważniejszych cech strategii marki jest zmienność. Wraz ze zmianą potrzeb marki, jej konsumentów, lub sytuacji na rynku, obrana już strategia może okazać się przestarzała lub wymagać zmiany kierunku. Profesjonalne agencje brandingowe najczęściej wspomagają przedsiębiorstwa w tych procesach, na nowo tworząc lub korygując strategię marki.

Przeczytaj również: https://44branddesign.com/kosmetyki-okiem-dizajnera/

Strategia dla nowej marki

Jeśli marka dopiero powstaje, opracowanie jej fundamentów znacząco pomoże w dalszym rozwoju. W ramach przygotowania strategii dla nowej marki wykonuje się analizy i badania w oparciu o dane sprzedażowe, trendy w wybranej branży, czy też segmentację klientów i analizę ich potrzeb. Kluczowy pozostaje etap wywiadów konsumenckich oraz ich analizy.

Na bazie zebranych danych opracowuje się portfel produktów, pozycjonowanie, a także plany komunikacyjne dla dotarcia do klientów.

Przeczytaj również: https://44branddesign.com/living-logo-living-branding/

Rozwój istniejącej marki

Nawet jeśli marka już działa, jej strategia wciąż może zostać ulepszona. Aby wykorzystać potencjał istniejącej marki wykonuje się analizę bieżących działań marki oraz jej konkurencji i obecnych w branży trendów. Portfel produktów może zostać zmieniony lub rozbudowany -według potrzeb marki (np. jako marki strategicznej czy energizer).

Cały proces ma za zadanie wsparcie marki w najwyższym punkcie jej rozwoju i wykorzystanie rosnącego momentum.

Rewitalizacja strategii dla istniejącej marki

Jeśli marka istnieje na rynku już jakiś czas i jej strategia wymaga gruntownego odświeżenia – można to wykonać w ramach procesu rewitalizacji marki. Po latach działania marki uzyskamy szeroki wachlarz danych, które można wykorzystać w tym procesie.

W przygotowaniu nowej strategii zaczynamy zazwyczaj od U&A, segmentacji, analizy kondycji i atrybutów marki, a także badań eksploracyjnych opartych na wywiadach konsumenckich i odkrywaniu metafor. Kontynuujemy analizę semiotyczną i określamy wschodzących kodów kulturowych.

Po zebraniu tych informacji następuje repozycjonowanie marki, przygotowanie nowych produktów i w razie potrzeby rezygnacja z części starych. W proces włączamy przygotowanie submarek i ich strategii. Przygotowujemy również battle plans dla nowej strategii marki oraz wytyczne dla jej komunikacji.

Obrane podejście pozwala wykorzystać wizerunek znanej, doświadczonej marki i odświeżyć go dla nowych klientów.

Źródło:

https://44branddesign.com/strategia-marki/


 

(Visited 16 times, 1 visits today)