Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przez lata działania stworzyła bardzo wiele różnych systemów certyfikacyjnych. Certyfikacja ISO jest znana i uznawana na całym świecie. Wdrażanie norm ISO stało się powszechną praktyką także w polskich firmach, instytucjach i innego rodzaju organizacjach. W tym artykule krótko opiszę kilka najczęściej wybieranych systemów.

ISO 9001

Jest to norma, która odpowiada za system zarządzania jakością. Jest to najczęściej wdrażana norma na świecie. Do tej pory wydano już ponad milion certyfikatów ISO 9001. Celem tego systemu jest osiągnięcie określonych celów jakościowych.

Elementami systemu są zarówno procesy, narzędzia jak i ludzie oraz relacje między nimi. Wdrożenie normy ISO 9001 pozwala na poprawę efektywności działania oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa. Certyfikacja ISO 9001 wiąże się także z podniesieniem poziomu zaufania klientów oraz kontrahentów. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z wprowadzenia tej normy warto zajrzeć tu: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/certyfikacja-iso9001

ISO 14001

System zarządzania środowiskowego jest kolejnym po ISO 9001 często wdrażanym standardem. Jest to uniwesalny system, który można wdrożyć w każdego rodzaju organizacji. Jego głównym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Osiąga się to poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz wody, a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Bardzo ważnym aspektem jest też ograniczanie ilości produkowanych odpadów i zanieczyszczeń. Jest to system, który sprzyja nie tylko naturze, ale też finansom przedsiębiorstwa, ponieważ wdrożenie jego założeń prowadzi do obniżenia wielu kosztów prowadzenia działaności.

ISO 27001

To norma dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W dzisiejszych czasach zdobywa ona coraz większą popularność. Jej wdrożenie pozwala lepiej chronić dane i zarządzać nimi. Norma ta zawiera regulacje dotyczące zarówno informacji w formie papierowej, jak i cyfrowej.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 170 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu