Jako pracodawca nie warto odwracać się od osób niepełnosprawnych – nie tylko można pomóc im w poprawie sytuacji finansowej i wejściu w nowe środowisko, ale również dla siebie można otrzymać szereg korzyści przygotowanych przez PFRON, który oferuje dofinansowania dla pracodawców decydujących się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym to około 3 miliony. Niestety, tylko około 28% z nich podejmuje pracę, podczas gdy średnia europejska wynosi około 60%. Taka sytuacja jest przede wszystkim wynikiem stereotypów i niewiedzy pracodawców, którzy myślą, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością jest powiązane ze skomplikowanymi formalnościami oraz sporymi kosztami dotyczącymi przystosowania stanowiska pracy do ich potrzeb. W rzeczywistości jest jednak inaczej – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może być bardzo dobrą decyzją – pracodawca zyskuje pracownika z wysoką motywacją i odpowiednimi kwalifikacjami i jednocześnie może korzystać ze wsparcia udzielanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jedną z podstawowych form pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnoprawne jest zwolnienie częściowe lub całościowe z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które dotyczy pracodawcach zatrudniających minimum 25 pracowników w przeliczeniu na całe etaty, wśród których niepełnosprawnych jest mniej niż 6%.

Wsparcie dotyczy również wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym. W tym przypadku dofinansowanie z PFRON mogą liczyć ci pracodawcy, którzy:

  • prowadzą zakłady pracy chronionej

  • zatrudniają w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników

  • zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na całe etaty, przy czym muszą osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%

Warto przy tym pamiętać, że dofinansowanie dotyczy jedynie tych pracowników, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a nie umowy o dzieło czy też umowy zlecenia.

Oprócz zmniejszenia składki na PFRON lub też całkowitego zwolnienia pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, może również otrzymać:

  • refundację części kosztów na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

  • zwrot kosztów na adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowanie istniejących lub tworzonych stanowisk pracy

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej

  • zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy

Jeżeli myślisz o zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością, w jego poszukiwaniu oraz w formalnościach pomoże ci agencja pracy tymczasowej dla osób niepełnosprawnych Capital Work Sp. z o.o., która od 4 lat specjalizuje się w outsourcingu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Skupia wykwalifikowane osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności z całej Polski. Dzięki swojej działalności uzyskała prestiżową nagrodę „Lodołamacza”. Informacje dla pracowników i pracodawców chcących skorzystać z oferty agencji Capital Work dostępne są pod adresem: http://capitalwork.pl/.

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 88 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu