Wiele osób mylnie stosuje zamiennie terminy „transport” oraz „spedycja”. Oczywiście, ich rozróżnianie nie jest obowiązkiem i w codziennych rozmowach często wiemy, o co chodzi, wymawiając te słowa, niemniej jednak warto znać różnice pomiędzy nimi. Czym dokładnie jest transport, a czym spedycja? Czy mają jakieś punkty wspólne?

 

Co to jest transport?

Transportem określa się ogólnie czynność przemieszczania ludzi lub ładunków w przestrzeni. Do transportu wykorzystuje się odpowiednie środki transportu. Transport można podzielić na powietrzny oraz powierzchniowy, który z kolei dzieli się na lądowy i wodny. Transport lądowy to transport drogowy, kolejowy oraz rurociągowy, wodny natomiast dzielony jest na śródlądowy i morski. Także wyróżnia się transport mieszany, który obejmuje kilka rożnych gałęzi transportu.

Zatem transport jest samą czynnością przemieszczania z punktu A do punktu B, dlatego też nie obejmuje on żadnych dodatkowych czynności z nim związanych.

Co to jest spedycja?

Spedycja z kolei jest częścią jeszcze szerszych działań logistycznych, a w jej skład wchodzi czynność transportu. Logistyka jest w związku z tym zdecydowanie najszerszym pojęciem. Zgodnie z definicją spedycja jest działalnością, która dotyczy organizowania przewozu towaru. Spedycja polega wobec tego na przyjmowaniu zleceń spedycyjnych, doborze odpowiedniego środka transportu, zawieraniu umów, ubezpieczaniu ładunków, wykonaniu odprawy celnej, przygotowaniu przesyłki i jej odbiorze, także przekazaniu odbiorcy. Dodatkowe czynności spedycyjne mogą obejmować składowane przesyłki, jej sprzedaż, wykonanie cesji praw czy podejmowanie należności za przesyłkę.

Najczęściej firmy zlecają usługi spedycyjne, ponieważ wtedy mogą przekazać wszystkie czynności związane z transportem specjalistom w tej dziedzinie. Również można wybrać sam transport, na przykład transport specjalistyczny – Warszawa czy w innych miastach, a wtedy firma będzie świadczyła tylko samą usługę przewiezienia ładunku na wyznaczonej trasie, natomiast nie będzie ona zajmowała się czynnościami dotyczącymi organizacji przewozu, niemniej jednak jest to rzadziej stosowane rozwiązanie. Jeśli szukasz firmy zlokalizowanej właśnie w Warszawie, więcej informacji na temat jednej z nich znajdziesz na stronie: http://www.trans-tok.com.pl/transport-specjalistyczny.

 

(Visited 289 times, 1 visits today)