Chcesz zdobyć tytuł zawodowy technika farmaceutycznego w Warszawie? Wystarczy, że wybierzesz odpowiednią szkołę policealną, która umożliwia zdobycie takiego zawodu. Dowiedz się, jak wygląda nauka na takim kierunku, które szkoły ją proponują, a także jakie są perspektywy na rynku pracy dla osób posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie.

Technik farmaceutyczny – które szkoły oferują taki kierunek kształcenia?

Kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny w Warszawie oferuje kilka szkół policealnych, które mają do tego uprawnienia. Warto bowiem wiedzieć, że kierunek ten został wprowadzony do szkolnictwa branżowego w 2019 roku po dwuletniej przerwie specjalnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie to określa także nowe zasady prowadzenia kształcenia w tym kierunku, dlatego tylko niektóre placówki zdecydowały się go wprowadzić do swojego planu zajęć.

Jeśli interesuje Cię farmacja, najlepiej wybierz szkołę o profilu medycznym lub farmaceutycznym, które specjalizują w tych dziedzinach. W stolicy jest kilka podmiotów realizujących naukę w tym zakresie. Jednym z nich jest Studium Pracowników Medycznych i Społecznych.

Jak wygląda nauka na kierunku technik farmaceutyczny?

Zgodnie z wytycznymi MEN nauka zawodu technika farmaceutycznego musi odbywać się w trybie dziennym i trwać 2,5 roku. W praktyce poszczególne szkoły oferują także nauczanie weekendowe lub odbywające się wyłącznie popołudniami, aby umożliwić kształcenie osobom pracującym.

Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. W efekcie uczniowie powinni zdobyć umiejętności w zakresie:

  • sporządzania produktów leczniczych, ich porcjowania i etykietowania,
  • obsługi urządzeń farmaceutycznych,
  • analizy i kontroli wyrobów medycznych,
  • obrotu wyrobami medycznymi i lekami w aptece lub hurtowni farmaceutycznej.

Po ukończeniu wszystkich semestrów każdy uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, a dodatkowo może podejść do egzaminu państwowego, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania tytułu technika farmaceutycznego.

Jeżeli interesuje Cię tytuł zawodowy technik farmaceutyczny, Warszawa jest doskonałym miejscem, by zdobyć odpowiednie kwalifikacje ze względu na duży wybór szkół. Wiele z nich zapewnia bezpłatną naukę i takie placówki są dość oblegane, dlatego warto postarać się o jak najszybsze złożenie dokumentów (o przyjęciu decyduje zwykle kolejność zgłoszeń).

Zawód technika farmaceutycznego jest dzisiaj bardzo popularny, ponieważ dość łatwo po nim znaleźć posadę – absolwenci najczęściej podejmują pracę w aptekach, hurtowniach leków, a nawet w zakładach farmaceutycznych.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 35 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu