Szkolenie – delegowanie pracowników za granicęZe względu na to, że od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy w kwestii delegowania osób zatrudnionych do krajów UE dla rodzimych pracodawców, którzy delegują pracowników za granicę oznacza to ogromne zmiany od chwili przystąpienia Polski do wspólnoty europejskiej. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami pracownikom zapewnić należy wyższe niż dotychczas wynagrodzenia a w sytuacji długookresowej delegacji należy stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy. Szkolenie tego rodzaju jest także dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność poza Polską. Poznajmy zatem obowiązki pracownika, pracodawcy i założenia szkolenia.

Prowadzone szkolenia w tym aspekcie mają na celu przedstawienie wszystkich kwestii praktycznych w odniesieniu do prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego, a także prawa podatkowego jak i ubezpieczeń społecznych. Duże zainteresowanie szkoleniami tego typu ze strony pracowników księgowości, pozwoliło przeorganizować specyfikę szkolenia dzięki czemu może mieć charakter otwarty, jak i zamknięty uwzględniający działania danej firmy i prowadzonej przez nią działalności na terenie Niemiec.

Odesłanie pracowników za granicę

Uwzględniając nowe przepisy, do których należy się stosować przy delegowaniu pracownika, obowiązkiem stało się właściwe przygotowanie pracodawców, gdyż istnieje ryzyko związane z nieprawidłowym określeniem kraju odprowadzającego zaliczki na podatek od pracownika, co może kosztować wiele. Specjalistyczne szkolenie ma na celu merytoryczne przygotowanie pracodawców do właściwego naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i legalne zatrudnianie pracowników do pracy za granicą.

Oddelegowanie pracowników za granicę

Nadrzędnym celem tego rodzaju szkolenia jest zapoznanie się z różnymi formami odsyłania pracowników do pracy za granicą w odniesieniu do polskich i europejskich przepisów oraz przygotowanie pracodawców w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych, składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą, opodatkowania pracowników najemnych. Dzięki szczegółowo przedstawionym przepisom dotyczącym koordynacji ubezpieczeń społecznych, uczestnicy szkolenia poznają sposoby ich maksymalnego wykorzystania w praktyce.

Zastosowanie przepisów umów o delegowaniu pracowników

Oddelegowanie na szkolenie porusza temat opodatkowania dochodów zagranicznych. Dzięki szkoleniu pracodawca nabywa praktyczną wiedzą dotyczącą prawnych uwarunkowań w kwestii zatrudniania pracowników w poszczególnych państwach członkowskich UE. Szkolenie dedykowane jest pracodawcom działów kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, omawiając zasady rozliczania podatków dedykowane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność poza granicami Polski.

 

(Visited 12 times, 1 visits today)