Praktycznie większość państw występujących obecnie w podziale geopolitycznym świata posiada własną walutę, występującą jako środek płatniczy i rozliczeniowy. Istnieją też kraje, które mimo występowania własnego pieniądze, posługują się walutami innych krajów, uznając je za bardziej stabilne i wartościowe. Historie poszczególnych jednostek monetarnych są niekiedy bardzo burzliwe i stanowią niejednokrotnie materiał na ciekawą opowieść historyczną.

 

Waluty występujące na świecie oznacza się z reguły trzyliterowym kodem, który został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Dwie pierwsze litery oznaczenia wskazują na nazwę kraju, w którym dana waluta występuje, a kolejna związana jest zwykle z nazwą pieniądza. Na świecie istnieje umowny podział na walutę twardą oraz walutę słabą. W pierwszym przypadku mowa tutaj o pieniądzach, z których wymianą nie ma żadnego problemu na całym świecie. Ich kupno i sprzedaż prowadzi się w trybie ciągłym, notując kursy każdego dnia. Z kolei przy walutach słabych nie ma globalizacji i są to pieniądze, które nie mają większego znaczenia dla gospodarki światowej, a przy tym często występuje zakaz ich wywozu poza macierzyste granice.

Najważniejszymi walutami, które decydują o kształtowaniu polityki finansowej na całym świecie są dolar amerykański, frank szwajcarski, funt brytyjski, euro oraz jen japoński. Większość procesów gospodarczych, w tym import oraz eksport, odbywa się w odniesieniu do rozliczeń wyrażonych we wskazanych walutach. Ewentualne wahania kursów powodują też spadek lub wzrost opłacalności przedsięwzięć gospodarczych.

Trudno przewidzieć długookresową wartość poszczególnych walut, ale na podstawie szacunkowych danych oraz przypuszczeń, można wskazać czy kurs konkretnego pieniądza będzie rósł, czy raczej przyjmie fazę utraty wartości.
Ze względu na specyfikę i warunki wewnętrzne panujące w określonym kraju, warunki monetarne ulegają dynamicznym zmianom. Chcąc poznać dogłębnie konkretną walutę, trzeba nie tylko poznać jej obecne zachowania, ale także sięgnąć do zapisów historycznych. Poza tym każdy kraj może zmienić walutę, która w nim obowiązuje nadając nowy wymiar wewnętrznej polityce monetarnej.

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 65 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu