Spółka zoo a zus, w jakich sytuacjach nie ma obowiązku opłacania zusu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie zawsze jest to obowiązkowe. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się potrzebnych informacji. 

Co musisz wiedzieć o spółce z o.o.?

Spółka z o.o., a ZUS to temat bardzo rozległy, można go opisać na różnorodne sposoby. Spółka z o.o. z reguły pełni rolę płatnika składek ZUS za inne osoby. Jednak można skupić się również na innych kwestiach, które mogą być bardziej interesujące z punktu widzenia wspólników.

Jednoosobowa spółka z o.o., a składki ZUS, zgodnie z prawem polskim spółkę może założyć nawet jedna osoba. Wtedy uniknięcie składek jest niemożliwe. Wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która właściciela traktuje jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Natomiast w o wiele lepszej pozycji są wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. Takie osoby nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom ZUS. Poza tym wyjątkiem jest sytuacja, w momencie zatrudnienia w spółce na umowę o pracę.

Dobrze jest też zauważyć, że wspólnik jednoosobowej spółki nie może w niej zatrudniać na umowę o pracę, gdyż nie może być jednocześnie i pracownikiem i pracodawcą. Z tego wynika, że sytuacja nie jest trudna. Jednakże, jeśli spółka posiada co najmniej dwóch wspólników, nie ma w obowiązku, by płacić składki ZUS.

Jak wygląda zus w spółce dla dwojga wspólników?

Czy dobrym rozwiązaniem jest podzielnie się udziałami pomiędzy wspólnikami w stosunku 99%, a 1%? Czy można dzięki temu uniknąć dodatkowych kosztów dotyczących składek ZUS?

Takie praktyki nie są dobrym pomysłem. Na takie uwagi zwraca uwagę Sąd Najwyższy, który uważa wspólnika z dużą przewagą jako niemal jedynego wspólnika. Takie dysproporcje w podziale udziałów, gdzie celem jest uniknięcie odskładkowania spółki, mogą być podważone przez sąd.

Jeśli w KRS jest dwóch udziałowców, ale jeden ma większą przewagę udziałów to w orzecznictwie taka spółka jest traktowana jako jednoosobowa. To też znaczy, że “niemal jeden wspólnik” nie może być w tej spółce zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wtedy podlega ubezpieczeniom obowiązkowym w instytucji Zus-u. Dodatkowo w takiej sytuacji nie można domagać się od reszty wspólników z dysproporcją udziałów zapłaty składek, które są zaległe.

Zus w spółce – dla członków zarządu

W spółce z o.o. w kontekście składki na zus nie można zapomnieć o obowiązkach wobec członków spółki czy prezesa. Obowiązek opłacania składek zus jest potrzebny. W momencie, kiedy członkowie czy prezes pełnią funkcję na podstawie aktów powołania. Z tego tytułu otrzymywane jest wynagrodzenie, a od 1 stycznia 2022 roku podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Taka zmiana została wprowadzona przez Polski Ład. Ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od wynagrodzenia, które jest wypłacane członkom zarządu oraz prezesowi.

Kryteria objęcia wspólnika jednoosobowej spółki – które płyną z orzecznictwa?

Sąd Najwyższy wskazał odpowiednie kryteria na podstawie których można ocenić, czy mamy do czynienia z jednym wspólnikiem spółki. Chodzi również o to, czy posiada on uprawnienia te majątkowe oraz korporacyjne.

Do uprawnień korporacyjnych należy zaliczyć: prawa zaskarżania ustaw, uprawnienia dotyczące głosowania, prawo uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników czy uprawnienia indywidualnej kontroli.

Natomiast do uprawnień majątkowych zalicza się udział w rocznym zysku czy prawo do pierwszeństwa poboru czy udział w masie likwidacyjnej. Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy na rejestracjaspolkizoo.pl.

(Visited 20 times, 1 visits today)