Wyegzekwowanie należności zawsze budzi stres. Mimo że to dłużnik ponosi winę za niedotrzymanie terminu płatności, to także osoba, wobec której zalega z wpłatą jest w niekomfortowej sytuacji. Skuteczne odzyskanie należności to cel, ale czasami trudno go osiągnąć. Najpierw starasz się przypominać we własnym zakresie, a gdy nadal nie masz pieniędzy na koncie zaczynasz szukać innych sposobów. Jak nakłonić dłużnika do spłaty należności?

Windykacja należności. Co zrobić, aby była skuteczna?

Postępowanie sądowe jawi się jako ostateczność na drodze do ściągnięcia długów. Jest to słuszny pogląd, bo zanim skorzysta się z tego sposobu można spróbować odzyskać należność polubownie. Jak zatem podjeść do tego tematu. W pierwszym kroku sprawdza się ustalenie komu będziesz sprzedawać, czy świadczyć swoje usługi z odroczonym terminem płatności. Taka polityka wewnętrzna może sprawić, że w wielu przypadkach nie będziesz musiał uciekać się do postępowania windykacyjnego. Jak może ona wyglądać? Sprawdza się przedpłata lub płatność od razu w momencie przekazania towaru, czy też wykonania usługi w przypadku nowych kontrahentów. Może mieć to również zastosowanie, gdy transakcja jest na dużą kwotę.

Skuteczna windykacja to także szybkie reagowanie na pojawiające się problemy z płatnościami. Czasami zwyczajne przypomnienie kilka dni po terminie jest skuteczną metodą. Opóźnienie może też być spowodowane losową sytuacją. Dobrą praktyką będzie wtedy indywidualne porozumienie się w kwestii odroczonego terminu płatności.

Na czym polega windykacja polubowna?

Proces windykacji należności może odbywać się na drodze postępowania sądowego lub być załatwiony polubownie. Skuteczna windykacja długów nie musi zatem oznaczać długiego oczekiwania na rozprawę. Porozumienie uzyskiwanie między dłużnikiem a wierzycielem może być skuteczne na etapie polubownym. Ważne jest ustalenie wzajemnych oczekiwań i precyzyjne określenie terminu spłaty należności.

Standardowo, w profesjonalnych firmach windykacyjnych, pierwszym etapem podejmowanym w ramach windykacji polubownej jest wysyłka pisma lub maila. Przypomnienie o tym, że upłynął termin uregulowania płatności nadaje sprawą bieg. Zrobienie tego przez firmę, zamiast samodzielnych działań pokazuje, że proces wkracza w nowy etap.

Czasami już wtedy udaje się podpisać ugodę między dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli na tej podstawie sprawa zostanie załatwiona, nie będą konieczne dalsze kroki. Gdy zadłużenie będzie widniało nadal wtedy stopniowo firma zastosuje kolejne procedury w celu odzyskania należności.

(Visited 9 times, 1 visits today)