Akcje spółek notowanych na światowych giełdach już teraz nie są odległą abstrakcją – to instrumenty finansowe, w które każdy z nas może inwestować za pomocą zaawansowanej platformy inwestycyjnej. Jednak zanim zaczniemy inwestować na giełdzie, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat rodzajów akcji, jakie funkcjonują w świecie finansów. Jakie

Akcje na okaziciela

Zacznijmy od akcji, które samą nazwą doskonale definiują swoją specyfikę, jednak w praktyce, korzystając z platformy inwestycyjnej, nie będziemy mieli bezpośredniego kontaktu z nimi. Mowa tu o akcjach na okaziciela, które mogą być emitowane jedynie przez nieliczne grono podmiotów gospodarczych na świecie.

Są to papiery wartościowe, które w formie tradycyjnej wydawane są inwestorowi, równolegle wpisując wszelkie jego dane do specjalnej księgi akcyjnej. Akcje na okaziciela mogą być wydane dopiero w momencie, gdy cała równowartość akcji zostanie opłacona.

Akcje pieniężne

Jak powszechnie wiadomo, zakup akcji przez internet nie jest sam w sobie skomplikowanym zadaniem. To jednak, co w istocie komplikuje sam wybór to dość bogata różnorodność typów akcji, czego dowodem są chociażby akcje pieniężne.

Te papiery wartościowe, łączące prawa majątkowe i niemajątkowe stanowią pokrycie akcji w formie pieniężnej przynajmniej w 25% swojej wartości jeszcze przez rejestracją samej firmy. Akcja staje się pieniężną dopiero w momencie, gdy jest w pełni opłacona.

Akcje imienne

To rodzaj akcji, który również świetnie wyjaśnia całą ich specyfikę po samej nazwie. Akcje imienne są przekazywane konkretnej osobie, a jej dane rejestrowane są w odpowiedniej księdze akcyjnej.

Takie akcje oczywiście możemy sprzedaż pod warunkiem jednak, że dokonamy wszelkich formalności związanych z modyfikacjami danych w księdze akcyjnej. W tradycyjnym modelu inwestowania to właśnie akcje imienne są najpowszechniej stosowanym papierem wartościowym.

Inne rodzaje akcji

Trzy wymienione wcześniej rodzaje akcji to tylko pewna część ogółu składającego się na cały rynek akcyjny. Warto wspomnieć jeszcze o tak charakterystycznych typach akcji, jak akcje założycielskie, nieme czy uprzywilejowane. Akcje założycielskie to akcje dedykowane założycielom spółek.

Jeśli natomiast omawiamy akcje nieme, te zapewniają prawa majątkowe zwyczajowo nadawane inwestorowi, bez prawa do oddania głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. To standardowy zabieg firm, które potrzebują dodatkowego kapitału z tytułu emisji papierów wartościowych, ale nie chcą, by osoby z zewnątrz decydowały o dalszych losach biznesowych podmiotu.

Akcje uprzywilejowane natomiast zapewniają akcjonariuszom dodatkowe prawa majątkowe i korporacyjne – na przykład pierwszeństwo w uzyskaniu dywidendy.

Czy warto inwestować w akcje przez internet?

Bez względu na to, czy znamy szczegółowy podział na konkretne rodzaje akcji, czy nie, jedyną relatywnie prostą, bezproblemową i co ważne, tanią opcją jest kupowanie ich za pomocą platformy inwestycyjnej. To właśnie tam – z poziomu własnej kanapy czy biurka i urządzenia z dostępem do platformy otwiera się przed nami ogromny świat inwestycji, który zapewnia nam możliwość stałego dostosowywania portfela inwestorskiego do naszych potrzeb, ale też do konkretnej strategii inwestycyjnej.

(Visited 28 times, 1 visits today)