Dane statystyczne nt. czasu działania firm na rynku nie pozostawiają złudzeń. Zdecydowana większość biznesów upada po kilku latach działalności. Dlaczego tak się dzieje? Często problem leży przede wszystkim w jakości oferowanych usług lub produktów.

Wielu początkujących przedsiębiorców ma dużo zapału, ale niestety mało wiedzy i doświadczenia. Dlatego, aby dobrze prosperować przez lata warto korzystać ze sprawdzonych już metod, na przykład z systemów zarządzania jakością. Jest to prosty i skuteczny sposób na wprowadzenie dobrych zasad w funkcjonowaniu firmy.

Jakość potwierdzona certyfikatem

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 zaimplementowało już ponad milion organizacji na całym świecie. Wdrożenie certyfikowanego SZJ ma wiele zalet dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jest to system, który dąży do zoptymalizowania wszelkich działań organizacji. Stosując jego założenia dochodzimy do takich rozwiązań, które przy minimalnych kosztach przynoszą dobre efekty. Dzięki temu wzrasta efektywność, a co za tym idzie również dochody firmy.

Zalety ISO9001

System zarządzania jakością pozwala na znaczne uproszczenie i uporządkowanie procesów w organizacji. Stosując założenia tego systemu określamy kontekst organizacji, co pozwala lepiej ją zrozumieć. System zarządzania jakością według normy ISO 9001 wymaga także skupienia się na ryzyku, które rozumiane jest zarówno jako zagrożenie, jak i szansa. Rozważając te różne scenariusze możemy przygotować się na nadchodzące zmiany lepiej niż konkurencja.

Prestiż

Norma ISO 9001 jest rozpoznawana i uznawana na całym świecie. Z tego powodu firmy, które posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością są zaliczane do międzynarodowej elity. Certyfikacja w tym zakresie pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji i jest doceniana zarówno przez klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Więcej o certyfikacji ISO 9001 można dowiedzieć się na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 159 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu