Professional Scrum Master I to egzaminem, który kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość podstawowych zasad zarządzania projektami przy pomocy metodyki Scrum. Do egzaminu PSM I może przystąpić każdy, nawet te osoby, które wcześniej nie odbyły innych kursów związanych z frameworkiem Scrum. Jak przygotować się do egzaminu, by uzyskać certyfikat PSM I?

Scrum Guide – przewodnik wiedzy o Scrumie

Podstawowym źródłem wiedzy o Scrumie jest Scrum Guide, czyli aktualizowany Przewodnik, który pozwala kandydatom przygotować się do egzaminu, a obecnym Scrum Masterom doskonalić swoje praktyki. Przewodnik po Scrumie zawiera przede wszystkim definicję Scruma i opisy poszczególnych ram postępowania. Każdy z elementów framework’u ma znaczenie, ponieważ jest konieczny do uzyskania wartości i efektów ze stosowania Scruma.

Dokonywanie przekształceń w podstawowej wizji Scruma, ominięcie któregoś z elementów bądź nieprzestrzeganie reguł prowadzi wyłącznie do ignorowania problemów i ogranicza wykorzystanie potencjału Scruma. W skrajnych przypadkach staje się on zupełnie nieużyteczny.

Twórcy framework’u Scrum w coraz bardziej złożonym świecie. Z racji tego, że Scrum znajduje zastosowanie w wielu branżach, gdzie zespoły pracują nad skomplikowanymi zadaniami, jego szczegółowe rozwiązania ciągle się zmieniają.

Początkowo Scrum był zaprojektowany z myślą o rozwoju oprogramowania, jednak wraz z rozwojem, wyszedł poza ten obszar. Obecnie ze Scruma korzystają nie tylko deweloperzy, ale także badacze, analitycy, naukowcy i inni specjaliści.

Podstawą Scruma jest empiryzm i koncepcja lean, co oznacza, że wiedza wynika z doświadczenia, a podejmowane kroki są wynikiem obserwacji. Koncepcja lean natomiast służy ograniczaniu strat i koncentracji na najistotniejszych punktach.

Scrum wykorzystuje iteracyjne, przyrostowe podejście, które ma na celu zwiększenie przewidywalności, a także kontrolowania ryzyka. Scrum opiera się na pracy zespołów, których członkowie posiadają potrzebną wiedzę i umiejętności, a w razie potrzeby dzielą się nią z innymi lub sami zdobywają nowe kompetencje.

Jak wygląda egzamin Professional Scrum Master?

Egzamin składa się z 80 pytań testowych i trwa 60 minut. Pytania przyjmują formę testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi typu prawda/fałsz. Aby uzyskać popzywtyny wynik z egzaminu, należy udzielić co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi.

Warto zaznaczyć, że mimo iż kursy przygotowujące do egzaminów odbywają się w różnych wersjach językowych, w tym w języku polskim, to sam egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim. Oto krótkie przedstawienie procesu certyfikującego krok po kroku:

  • Rejestracja na stronie,
  • Opłata za egzamin,
  • Otrzymanie kodu aktywacyjnego drogą mailową,
  • Powtórka ze Scrum Guide,
  • Przystąpienie do testów próbnych,
  • Przystąpienie do egzaminu,
  • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu.

Nawet po uzyskaniu certyfikatu, profesjonalni Scrum Masterzy powinni doskonalić ciągle wiedzę z zakresu pracy z użyciem metodyki Scrum.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 49 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu