Każdy pracownik, którego prawa nie są respektowane, może dochodzić sprawiedliwego rozstrzygnięcia swojej sprawy w sądzie. Jednym z częstych przypadków, kiedy pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych, jest niewypłacanie wynagrodzenia za nadliczbowe godziny pracy. W jaki sposób udowodnić pracę po godzinach? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Nadgodziny w pracy – jak udowodnić?

Po pierwsze, pomocną wskazówką dla pracownika powinien być fakt, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym ewidencji czasu pracy.

Oznacza to, że pracodawca powinien gromadzić informacje dotyczące tego, kto, kiedy i w jakich godzinach wykonywał obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie przestrzega tej zasady lub prowadzi ewidencję w sposób niewłaściwy, to na niego spada ciężar udowodnienia braku pracy w nadgodzinach przez danego pracownika.

W sytuacji, kiedy pracodawca w ogóle nie prowadzi ewidencji czasu pracy, spór odbywający się w zakresie prawo pracy Opole zakłada obowiązek udowodnienia rzeczywistego czasu pracy pracownika z uwzględnieniem godzin nadliczbowych.

Dodatkowo sytuacja, w której pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy, w której zawarte są nadgodziny, działa na korzyść pracownika, który może powołać się na ten fakt, obciążające pracodawcę. Jeśli nie wywiązuje się on z obowiązku prawnego, jakim jest rzetelne dokumentowanie czasu pracy, skutki procesowe będą dla niego raczej negatywne. Jak dodatkowo możesz udowodnić swoją pracę po godzinach?

  • poprzez własną dokumentację czasu pracy,
  • korespondencję mailową z wyróżnionymi godzinami jej wysyłania/odbioru,
  • bilingi ze służbowych rozmów telefonicznych;
  • wydruki z elektronicznych rejestratorów czasu pracy.

Wynagrodzenie za pracę po godzinach

Jeśli chcesz wystąpić na ścieżkę sądową w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych, możesz to zrobić w ciągu 3 lat liczonych od dnia, w którym roszczenie o rekompensatę pracy nadliczbowej stało się wymagalne, czyli wraz z dniem, gdy powinieneś otrzymać

zapłatę za wykonaną pracę. Po upływie 3 lat roszczenie przedawnia się i pracownik nie ma wówczas prawnych możliwości odzyskania pieniędzy za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych.

Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania należnego wynagrodzenia, pracownik musi złożyć pozew, by sąd mógł wszcząć postępowanie. . Pracownik wnoszący powództwo nie jest obciążony kosztami za złożenie pozwu (art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Na kolejnym etapie, sąd bada sprawę, m.in. zostaje sprawdzona poprawność pozwu.

Wyznaczona osoba (sędzia) weryfikuje, czy dokument zawiera komplet informacji/załączników. W przypadku braków powód zostaje wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Pracownik nie dość, że posiada możliwość poprawienia pozwu przed jego wszczęciem, to może także usunąć braki formalne w trakcie toku postępowania – w trakcie czynności wyjaśniających lub po rozprawie.


 

 

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 36 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu