W Internecie i prasie tematycznej znajdziemy dziesiątki poradników dotyczących zakładania firmy.

 

O ile sam proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki prawa handlowego został znacząco uproszczony, o tyle wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności niesie ze sobą bardzo doniosłe skutki, które winny być przedmiotem głębokiej analizy. Z wyborem formy prawnej prowadzonej działalności wiążą się bowiem nie tylko skutki w zakresie formy opodatkowania, ale również tak istotne kwestie, jak zakres odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania, możliwość współpracy z większą ilością osób, zmian osobowych w składzie wspólników, podziału, łączenia czy przekształcenia istniejącego podmiotu w podmiot o odmiennej strukturze organizacyjnej i prawnej.

Potencjalni wspólnicy spółki powinni zatem w pierwszej kolejności uzgodnić w jaki sposób ustalić wzajemne relacje miedzy nimi w spółce, czyli określić treść umowy spółki. Już na tym etapie powinni podjąć decyzje co do tak newralgicznych kwestii jak: zasady podwyższania kapitału, zbywania udziałów, istnienia prawa pierwszeństwa nabycia takich udziałów, wnoszenia dopłat, wchodzenia w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców, zasad zmiany umów, zasad zarządzania spółką, itd. Możliwości różnorodnego ukształtowania relacji wspólników w umowie jest bardzo wiele, a każda z nich niesie za sobą konsekwencje dla innej relacji. Dlatego zapobiegliwy przyszły przedsiębiorca winien konsultować takie zagadnienia ze specjalistą, kompetentnym prawnikiem, już na etapie decyzji o założeniu spółki.

Bieżąca działalność spółki – współpraca z kancelarią prawniczą

Stopień skomplikowania procesów gospodarczych jest dzisiaj tak duży, że wpływa to również na mnogość i zawiłość prawa. W zależności od tego na jakim rynku oraz w jakiej skali spółka będzie prowadzić swoją działalność konsultowanie jej poczynań z prawnikiem staje się wcześniej lub później postępowaniem nieodzownym. Wiele kancelarii prawnych oferuje swoje doradztwo zarówno w ramach doraźnej jak i stałej obsługi prawnej. Oferują one zazwyczaj usługi obejmujące:

  • negocjacje i redakcję umów

  • sporządzenie wewnętrznych dokumentów spółki (zarządzenia, uchwały, itp.)

  • obsługę prawną pracy organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników)

  • reprezentację procesową przed sądami i organami administracji

  • windykacja wierzytelności

  • przeprowadzanie audytów prawnych

  • doradztwo w zakresie podziału, łączenia czy przekształcania spółek

  • obsługa prawna postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych

  • itp.

Zakres usług może być bardzo rozbudowany. Taka kompleksowa obsługa prawna to przede wszystkim wyprzedzające działanie, chroniące spółkę przez potencjalnymi zagrożeniami, jakie w każdej działalności występują. A niewątpliwie zapobiegania takim zagrożeniom jest zdecydowanie bardziej pożądanym i tańszym rozwiązaniem niż żmudne, długotrwałe i zapewne kosztowne likwidowanie skutków braku zapobiegliwości

Jaką kancelarię wybrać?

Przy wyborze kancelarii prawnej warto wziąć pod uwagę referencje i staż na rynku. Zdecydowanie warto nawiązywać współpracę z kancelariami prawnymi, które specjalizują się we współpracy z przedsiębiorstwami. Istotny jest też osobisty kontakt przedsiębiorcy z prawnikiem. Jest to bowiem szczególna więź, która musi być oparta na pełnym zaufaniu. Warto zatem poświęcić trochę czasu na rozmowę z prawnikiem, która pozwoli ocenić czy sposób nawiązywania kontaktu, formułowania sądów, umiejętność konstruowania argumentacji i przekonywania do niej odpowiadają potencjalnemu klientowi kancelarii prawniczej.

Doskonałym przykładem takiej kancelarii jest Sokołowski i Partnerzy Adwokaci Radcy Prawni Spółka Partnerska. Mająca swoją siedzibę w Lublinie obsługuje przedsiębiorstwa z całego kraju. Aby zapoznać się z ofertą – odwiedź stronie: http://www.sokolowski.com.pl.

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 88 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu