Jeden z największych problemów naszych czasów. Niemal nikt, nie znajduje pasji w tym, co robi. W 2014 roku Deloitte opublikowało raport, w którym stwierdzono, że 88% pracowników nie odnajduje pasji w swojej pracy, jednocześnie nie wykorzystując w pełni własnego potencjału.

Niestety nie jest lepiej wśród managerów. 80% z nich nie jest pasjonatami swojej pracy. Wszyscy znamy wartość przywództwa a zaangażowanie zaczyna się od samej góry. Dlaczego zatem tak się dzieje?

Oczekiwanie, że pracownicy będą dawać z siebie jak najwięcej i wykraczać poza standardy, jeżeli kadra managerska nie pracuje z pasją jest czystą mrzonką.

Raport jest bardzo ciekawy ale również dość długi. Podsumuję więc to dla Ciebie i zaznaczę najważniejsze kwestie.

Przyjemność doskonale sprawdza się w pracy – Arystoteles

Kim jest pracownik z pasją?

Zanim spojrzymy na to, dlaczego jedni pracownicy odnajdują w pracy pasję a inni nie i jak można wspierać jej poszukiwania ważne jest, by zrozumieć kim jest pracownik z pasją.

Pracownicy-pasjonaci zobowiązani są do ciągłego osiągania coraz większych sukcesów. W dzisiejszym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, potrzeba pracowników – pasjonatów jest ogromna. Takie osoby mogą proponować oryginalne i trwałe rozwiązania. A to znacznie więcej niż jednorazowa premia lub wdrożenie nowej inicjatywy zaproponowanej przez pracownika. Pracownicy-pasjonaci są odporni psychicznie oraz w ukierunkowany sposób dążą samodoskonalenia. Pozwala to organizacjom odpowiadać na zmieniające się warunki otoczenia rynkowego i w konsekwencji rosnąć w coraz bardziej niestabilnym środowisku.

Wiele firm popełnia błąd, próbując zachęcić do pracy dodatkowymi benefitami. To daje jednak tylko krótkoterminowy efekt. Tajemnicą konsekwentnego sukcesu firmy jest posiadanie pracowników-pasjonatów, którzy stale są w stanie dostrzec nowe możliwości i dzięki temu realizować poważne cele.

Dlaczego pasja ma większe znaczenie niż zaangażowanie?

Pasja daje efekt długoterminowy. Zaangażowanie pracowników zwykle jest mylnie odbierane jako satysfakcja z pracy rozumiana jako wypadkowa możliwości rozwoju w organizacji, relacji z współpracownikami i przełożonym oraz wykonywanych obowiązków i zakresu odpowiedzialności.

Niestety zaangażowanie często nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jest małym, krótkotrwałym uderzeniem w wydajność. Dzięki temu można poprawić warunki pracy i obniżyć rotację.

Pasja leży głębiej. Kiedy pracownik jest pasjonatem, tego co robi, nieustannie poszukuje rozwiązań na zmiany zarówno organizacyjne, jak i pracy własnej. Powoduje to dużo większy nacisk na wzrost i rozwój. Zamiast krótkotrwałych zdarzeń, uzyskać można stały, równomierny wzrost. Motywacja wewnętrzna jest dużo silniejsza.

Dlaczego pracownicy nie odnajdują pasji?

Problemem, według raportu Deloitte’a jest to, że organizacje nie tworzą odpowiednich typów środowisk, w których pracownicy-pasjonaci mogliby się rozwijać.

Nawet jeżeli wizja rozwoju jest realna a pracownicy chcą się rozwijać, wiele firm utrudnia kreatywne podejście.

Niestety, wiele firm nie uznaje wartości pasji pracowników. Wręcz patrzą na to podejrzliwie. W wielu miejscach wrogość. Procesy i polityki mające na celu minimalizację ryzyka, skutecznie tłumią pasję pracowników. Ci jednak, którzy mają ją w sobie postrzegają możliwość kształcenia jako nieprzewidywalną a tym samym ryzykowną. Firmy tracą ogromną szansę, ponieważ nie podejmują ryzyka.

Błędy te zakorzenione są w strachu. Organizacje powinny jednak bardziej ufać swoim ludziom, jeżeli oczekują świetnych wyników. Większość osób chce znaleźć pasję w pracy.

Rozwijanie pasji w pracy

Jak kreować więcej pracowników-pasjonatów? Jak pielęgnować talenty i sprawić, by praca była dla nich pasją?

Raport Deloitte podał kilka wskazówek, jak można wspierać pracowników, by nieustannie dążyli do dalszego rozwoju i w konsekwencji odnaleźli pasję w pracy.

Relacje

Pracownicy, którzy pasjonują się tym, co robią zawsze, nawet podświadomie szukają relacji z innymi, by pomóc im rozwiązać napotykane problemy. Deloitte zaleca, aby wspierać nawiązywanie i utrzymywanie relacji z osobami spoza zespołu oraz znajdujących się na różnych szczeblach kariery.

Poszukiwania

Pracownicy-pasjonaci ciągle szukają innowacyjnych sposobów na poprawę tego, co robią. Ciągle eksperymentują z nowymi rozwiązaniami. Deloitte zachęca, by umożliwić pracownikom pracę na dodatkowymi projektami. A najlepiej, kiedy mogą oni sami wybierać, nad którymi projektami chcą pracować.

Zaangażowanie

Pasjonaci jednocześnie reprezentują bardzo wysoki poziom zaangażowania w pracę. Prostym przykładem jest fałszywie oskarżona osoba, która próbuje walczyć z nieuzasadnionymi opiniami. Staje się ona specjalistą w tym obszarze. To doświadczenie skłania człowieka skuteczniej do poszukiwania rozwiązań skuteczniej niż gdyby sytuacja taka nigdy nie miała miejsca.

Deloitte twierdzi, że jeśli jasno określasz cel i umożliwiasz pracownikom kontakt z klientem, by mogli oni wyrazić swoje oczekiwania bezpośrednio w kierunku osób zaangażowanych, ich chęć do pracy wzrośnie.

Źródło: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/topics/talent/worker-passion-employee-behavior.html

Joanna Sadowska-Nowotniak Autorka prowadzi bloga welovebusiness.pl/ Zajmuje się promocją miękkich aspektytów zarządzania, przywództwa oraz organizacji pracy. Promuje najnowsze trendy i badania naukowe, które można wykorzystać w codziennej pracy.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 708 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu