Efektywne oszczędzanie to oszczędzanie regularne i odpowiednio zaplanowane. Zwłaszcza, jeśli celem na być zgromadzenie kapitału na emeryturę. W artykule podpowiemy jaką strategię oszczędzania warto przyjąć, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Omówimy także zalety rachunków emerytalnych IKE i IKZE.

Gromadzenie pieniędzy na emeryturę stanie się zdecydowanie prostsze dzięki kontom emerytalnym – IKE i IKZE.

Czym są rachunki IKE i IKZE?

IKE (indywidualne konto emerytalne) oraz IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) to rachunki, służące gromadzeniu kapitału na emeryturę. Zostały stworzone po to, aby maksymalnie ułatwić oszczędzającym odkładanie pieniędzy oraz osiągać odczuwalne dla portfela korzyści podatkowe.

Dlaczego warto odkładać pieniądze na IKE i IKZE?

Ogromną korzyścią, wynikającą z posiadania rachunków IKE i IKZE jest możliwość uniknięcia 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku Belki.

Inwestując samodzielnie w różne narzędzia finansowe (lokaty, fundusze inwestycyjne, rachunku maklerskie) nie ma możliwości, aby go uniknąć.

Posiadając konto IKZE oszczędzający będzie mógł także osiągać korzyści podatkowe tu i teraz, znacząco zmniejszając podstawę opodatkowania.

IKE i IKZE – limit wpłat

Maksymalne limity wpłat na IKE oraz IKZE są z góry określone. W przypadku IKZE limit jest określony jako równowartość 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej. W 2017 roku limit ten wynosi 5 115,60 zł.

W przypadku IKE, limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W 2017 roku maksymalna kwota, jaką można umieścić na rachunku IKZE wynosi 12 789 zł.

Jaką strategię wpłat na IKE i IKZE wybrać?

Jeśli celem oszczędzania ma być zgromadzenie kapitału na emeryturę, warto nadać mu określony tok. Co to oznacza? Zamiast sporadycznego odkładania przypadkowych kwot, warto zadbać o regularność i konsekwencję.

Dlaczego?

Cykliczne przesyłanie z góry określonych sum na rachunek emerytalny, pozwoli osiągnąć pożądany cel i uzyskać finansową niezależność, którą większość seniorów niestety nie może się pochwalić. Takie podejście do kwestii oszczędzania pomoże także wyrobić w sobie zdrowe nawyki, dotyczące zarządzania domowym budżetem oraz lepiej zaplanować wydatki.

Jak ułatwić sobie oszczędzanie?

Aby oszczędzanie było bardziej efektywne, warto podejść do niego w przemyślany, rzeczowy sposób. Dużym ułatwieniem w gromadzeniu kapitału będzie ustawienie w banku zlecenia stałego. Dzięki niemu pieniądze będą automatycznie przesyłane na rachunek w IKE lub IKZE, a oszczędzanie stanie się samoczynne i zupełnie bezwysiłkowe.

O czym jeszcze warto pamiętać? Najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie zlecenia stałego 1 lub 2 dni po dacie przelewu wynagrodzenia. Dzięki temu wymówka „nie mam z czego oszczędzać” stanie się jedynie wspomnieniem.

Nie zapominajmy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zawsze trzeba zapoznać się z materiałami dotyczącymi IKZE w instytucji która oferuje nam rachunek emerytany.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 264 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu