Każde przedsiębiorstwo, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, musi się liczyć z trudną i skomplikowaną działalnością administracyjną. Prowadzenie dokumentacji zatrudnienia jest czasochłonne i nużące. Obowiązki nakładane przez państwo muszą być wypełniane w terminie oraz wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dla właścicieli firm oznacza to mozolną przeprawę przez gąszcz ustaw, umów i rozmaitych pism urzędowych. Na szczęście, tego typu obowiązki można również powierzyć firmie zewnętrznej, która profesjonalnie zajmie się obsługą kadrową.

 
 
Czym jest outsourcing procesów kadrowo-płacowych?

Outsourcing usług polega na zlecaniu innemu podmiotowi wykonania części prac związanych z obsługą działalności firmy. Solidny partner zewnętrzny jest w stanie wesprzeć oraz znacznie usprawnić funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. W przypadku obsługi procesów kadrowych, outsourcing polega na profesjonalnym prowadzeniu całej dokumentacji kadrowej w imieniu danego przedsiębiorstwa. Tego typu usługi oferuje np. firma bpo.impel.pl, której wieloletnie doświadczenie pozwala na fachową obsługę wszystkich procesów związanych ze sporządzaniem aktów osobowych i zarządzaniem personelem.

Właściciele przedsiębiorstw, decydując się na współpracę z partnerem zewnętrznym, nie muszą przejmować się świadectwami pracy, ustalaniem uprawnień do urlopów lub odszkodowań. Nie rozpatrują także wniosków o odprawę lub ekwiwalentny. Firma bpo.impel.pl zajmuje się także np. wyrejestrowywaniem starych i zgłaszaniem nowych pracowników do ZUS-u.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dla właścicieli firm zlecenie obsługi kadrowej zewnętrznemu podmiotowi oznacza przede wszystkim optymalizację kosztów utrzymania przedsiębiorstwa oraz brak konieczności śledzenia częstych zmian w ustawodawstwie. Przepisy i powinności narzucane przez państwo bywają bardzo zawiłe, trudno je zrozumieć i poprawnie zinterpretować. Pracownicy specjalizujący się w obsłudze kadrowej firm outsourcingowych, doskonale orientują się w aktualnym stanie prawnym i nie będą mieli problemu z dopełnieniem żadnych formalności. Zewnętrzny partner może być również świetnym doradcą w kwestiach HR, competence service lub w sprawach urzędowych.

Firmy outsourcingowe oferują także dostęp do specjalistów z różnych dziedzin (w tym np. ekspertów z zakresu płac). Zaufany partner daje duże poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu właściciel firmy może się skupić na właściwych zadaniach i celach swojej spółki.

Własny pracownik administracyjny

Niektóre firmy decydują się na zatrudnienie własnego pracownika, który prowadzi dokumentację związaną z kadrami i płacami. Jest to jednak dobre rozwiązanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo jest relatywnie duże i zatrudnia wielu ludzi. W przeciwnym razie nie warto inwestować w tworzenie tego typu etatu, ponieważ jest to po prostu nieopłacalne – kosztuje o wiele więcej niż outsourcing.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 61 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu