Obowiązek odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Co się na nie składa i jak obliczyć ich wymiar?

Na comiesięczne opłaty przelewane do ZUS składa się: ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, czyli renty i emerytury. W wypadku pełnej składki przedsiębiorcy ponoszą koszt składki na Fundusz Pracy. W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników, to jej obowiązkiem jest pokrycie części składki ZUS pracownika. Kolejna część pobierana jest z jego wynagrodzenia. Istnieją jednak regulacje dające możliwość płatności składek na preferencyjnych warunkach. Sprawdźmy, kogo one dotyczą.

Nowa firma ma lżej na starcie

Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, musimy mieć świadomość danin i kosztów, które musimy w każdym miesiącu uiścić m.in. do ZUS. Państwo polskie stosuje zachęty do prowadzenia własnej działalności. Wiąże się to z możliwością skorzystania z ulgi na składki ZUS przez okres dwóch lat prowadzenia firmy. Z osobami wchodzącymi na rynek pracy, które zakładają pierwszy biznes, sprawa jest klarowna. Co w sytuacji, gdy kiedyś prowadziliśmy działalność, którą z różnych powodów zamknęliśmy?

Przedsiębiorcy, którzy ponownie chcą spróbować swoich sił z własną firmą, również mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Pod warunkiem, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadzili działalności gospodarczej i dopiero teraz ją zaczynają. Wysokość procentowa składek jest analogiczna dla firm korzystających z preferencyjnych warunków, jak i tych płacących pełny ZUS. Oblicza się je jednak od innych podstaw. Więcej przydatnych informacji na ten temat, znaleźć można w artykule pt.: jak obliczyć wysokość składki ZUS?

Niższe składki vs. standardowe opłaty

Ulga dla początkujących przedsiębiorców ma na celu ułatwienie rozwinięcia działalności. Jest to czas, gdy nowa firma ponosi niższe koszty, co powinno pomóc jej w przetrwaniu w pierwszym etapie funkcjonowania.

Podstawę składek dla nowego przedsiębiorcy, stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku rozliczeniowym. Wartość ta może się zmieniać, a wraz z nią wymiar składek na ubezpieczenie. Wszystko uzależnione jest od decyzji politycznych. Warto dodać, że nowe firmy zwolnione są ze składek do Funduszu Pracy.

Wartość poszczególnych składek kształtuje się następująco:

  • 19,52% podstawy – ubezpieczenie emerytalne
  • 8,00% podstawy – ubezpieczenie rentowe
  • 2,45% podstawy – ubezpieczenie chorobowe
  • 1,90% postawy – ubezpieczenie wypadkowe
  • 2,45% podstawy – ubezpieczenie na Fundusz Pracy (regularne składki).

Po okresie dwóch lat przedsiębiorcy przechodzą na „pełny ZUS”, co wiąże się ze wzrostem składek. Zmianie ulega podstawa ich obliczania, a dodatkowo pojawia się konieczność płatności na Fundusz Pracy. Pełnowymiarowy ZUS w przeciwieństwie do warunków preferencyjnych, liczony jest od średniego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny w konkretnym roku. Jej podstawę stanowi 60% tego wynagrodzenia.

Istnieją ponadto kwestie rozliczenia składek za pracownika, tzw. mały ZUS czy ulgi typu 500 plus dla przedsiębiorców. Wszystkie te czynniki przekładają się na comiesięczne koszty, które ponosi firma. Warto więc uwzględnić w biznesplanie wysokość obciążeń i zestawić je z potencjalnymi wpływami. W ten sposób, chociaż w przybliżeniu określimy, kiedy pojawią się realne zyski, które będą naszym wynagrodzeniem za trud włożony w rozwój firmy.

 

 

 

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 20 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu