Toksyny grzybowe określane są mykotoksynami i powstają w wyniku działania szoku hydrotermicznego na zarodniki grzybowe, rozwijające się na roślinach, które są wykorzystywane jako składniki pokarmu ludzi i zwierząt. Jaki jest wpływ mykotoksynów na zwierzęta role i ludzi?

Co to są mykotoksyny i jak się dzielą?

Toksyny grzybowe dzielą się na dwie grupy i ich klasyfikacja jest zależna od powstania. Grupę 1 stanowią mykotoksyny powstające w wyniku chorób roślin przed żniwami. Wytwarzane są przez szczepy grzybów fitopatogennych, głównie z rodzaju Fusarium, pasożytujących na żywych organizmach. Do tej grupy należy: Deoksyniwalenol, T-2 i Zearalenon.

Grupę 2 toksyn grzybowych stanowią mykotoksyny powstające w trakcie niewłaściwego przechowywania ziarna zbóż i nasion roślin oleistych. Wytwarzane są przez grzyby saprotroficzne, pasożytujące na szczątkach organizmów martwych. Do tej grupy należy: Aflatoksyna, Ochratoksyna A czy Patulina.

Jaki jest wpływ mykotoksyn na zwierzęta rolne i ludzi?

Toksyny w ziarnach roślin to  zagrożenie dla prawidłowego rozwoju zwierząt i ludzi. Człowiek – jako konsument, jest narażony na szkodliwe działanie mykotoksyn. Przetwory zbożowe zjadane przez ludzi – takie jak mąka czy pieczywo, orzeszki arachidowe, owoce i warzywa mogą być zanieczyszczone toksynami grzybowymi.

Spożycie mykotoksyn z paszą lub żywnością odzwierzęcą może mieć negatywne skutki dla zdrowia, powodując zmianę materiału genetycznego (kodu DNA), hamowanie rozwoju komórek jajowych, powodowanie wad rozwoju płodu, przyczynianie się do powstawania nowotworów przez hamowanie wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych.

Mykotoksyny uszkadzają również nerki i wątrobę oraz negatywnie wpływają na układ nerwowy. W skrajnych przypadkach, zatrucie toksynami grzybowymi może doprowadzić do śmierci.

Jak objawia się mykotoksykoza u zwierząt rolnych?

Zwierzęta mogą zatruć się mykotoksykozą przez zjedzenie zatrutej paszy lub przez inhalacje z powietrza. U zwierząt rolnych mogą wywoływać ostre i przewlekłe zatrucia, dodatkowo każdy rodzaj mykotoksyn posiada charakterystyczne dla swojego działania objawy, jak wewnętrzne krwawienia, mniejsze mioty, choroby nerek i wątroby, powstawania gąbczastości mózgu. Mogą również powodować całkowitą lub częściową ślepotę.

Czy można uniknąć mykotoksyn u zwierząt rolnych?

Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące zawartości mykotoksyn w paszach podają poziomy graniczne, które są zaleceniem – a nie aktem prawnym. Wyselekcjonowanie ziaren zbóż, aby poziom mykotoksyn był w nich niski, jest bardzo trudne i kosztowne.

Zdarzają się wilgotne lata, kiedy surowiec ma przekroczoną kilkakrotnie zawartość mykotoksyn. Innowacyjne receptury pasz posiadają szeroki zakres detoksykacyjny, dzięki czemu pozwalają eliminować w bardzo dużym stopniu mykotoksyny.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 229 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu