Okres wiosenny potrafi być niezwykle trudny dla osób trudniących się rolą. Nieprzewidywalna pogoda i nagłe przymrozki rokrocznie sprawiają, że pojawia się wiele wniosków o wypłatę odszkodowań za zniszczone uprawy. Niestety, choć problem ten występuje niemalże w każdym sezonie – wciąż nie wypracowano jednolitych metod, które pozwoliłyby na wprowadzenie bardziej zrozumiałych, powtarzalnych metod postępowania.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za zniszczone uprawy?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie za zniszczenie upraw nie jest należne tylko i wyłącznie w przypadku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (takich jak przymrozki, gradobicie, susze itp.), ale również w innych sytuacjach – na przykład w wyniku prac renowacyjnych prowadzonych na gazociągu lub linii elektrycznej przecinającej pole uprawne.

Zasadniczo przyjmuje się, że jakiekolwiek uszkodzenie terenów uprawnych powinno stanowić uprawnienie do wypłaty odszkodowania. Jednak niestety, brak jednolitych metod badania spraw odszkodowawczych w tym zakresie sprawia, że teoria to jedno, a praktyka potrafi być zupełnie inna.

Wśród kwestii, które nieustająco budzą spór jest to, komu należy wypłacić odszkodowanie. Zdarza się bowiem, że właścicielem gruntu rolnego jest jedna osoba, jednak w związku z sytuacją życiową (np. brakiem czasu bądź chęci do prowadzenia gospodarstwa rolnego) – dzierżawi ona teren innej osobie.

W takiej sytuacji rodzi się pytanie, na które próżno szukać odpowiedzi w obecnie obowiązujących przepisach prawnych: środki powinny zostać przekazane właścicielowi gruntu, czy może jego dzierżawcy?

Dzierżawca a właściciel – kłopoty interpretacyjne

Kwestię tego, komu należne jest odszkodowanie, regulują dwa dokumenty: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pierwszy ze wskazanych dokumentów dotyczy między innymi kwestii czasowego ograniczenia możliwości korzystania z ziemi uprawnej na przykład w wyniku przeprowadzanych prac remontowych linii energetycznej.

Choć dokument ten pozostaje obowiązującym od ponad 20 lat, niestety ustawodawca nie zdecydował się na naniesienie poprawek, w związku z czym brak jest w nim jasnej informacji co do tego, kto powinien otrzymać środki z ubezpieczenia: dzierżawca czy właściciel terenu.

Drugi dokument wprowadził określenie, kto jest podmiotem uprawnionym do uzyskania świadczenia, określając go mianem producenta rolnego. Niestety, w świetle obowiązujących regulacji prawnych również taka definicja świadczeniobiorcy nie jest wystarczająca, gdyż mianem producenta rolnego określa się osobę fizyczną bądź osobę prawną, która wchodzi w posiadanie bądź współposiadanie gospodarstwa rolnego.

Termin ten może odnosić się w praktyce zarówno do dzierżawcy, jak i faktycznego właściciela gruntu rolnego, a co za tym idzie – kwestia nie została rozstrzygnięta również w akcie z 2005 roku.

Co oznacza taki stan prawny dla dzierżawców i właścicieli gruntu?

Sytuacja nie jest łatwa, gdyż trudno określić, komu należne są środki z ubezpieczenia. Co za tym idzie, wciąż pojawiają się nowe spory pomiędzy osobami, które posiadają tytuł prawny do gruntu, na którym doszło do zniszczenia upraw.

Wiele osób związanych z branżą ubezpieczeniową podnosi, że najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby jasne i klarowne rozdzielenie w przepisach prawa, jak daleko sięga szkoda dotycząca dzierżawcy i w jakim stopniu doszło do straty po stronie właściciela. Jako że obydwie strony są na gruncie obowiązujących przepisów uprawnione do uzyskania świadczenia odszkodowawczego, bardzo często okazuje się, że z wnioskiem o wypłatę środków wystąpił już jeden z podmiotów bez uzgadniania tej kwestii z drugą ze stron.

Niestety, na chwilę obecną ustawodawca nie podejmuje prób ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii, w związku z czym tematyka odszkodowań za zniszczone uprawy bardzo często pozostaje przedmiotem sporu pomiędzy właścicielem terenu a jego dzierżawcą. W przypadku takich problemów, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 36 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu