ISO to skrótowa nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Jest to organizacja pozarządowa, która zrzeszająca organizacje normalizacyjne działające w różnych krajach. Powszechnie ISO kojarzy się przede wszystkim z samymi normami, które wydaje Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

Najbardziej znaną na świecie normą jest ISO 9001 dotycząca systemu zarządzania jakością. Jej zasady wdrożyło na całym świecie już ponad milion różnych organizacji, czego potwierdzeniem są wydawane przez niezależne jednostki certyfikaty ISO.

Jakość na medal, a raczej certyfikat

Firma, która wprowadziła zasady działania zgodne z normą ISO 9001 przechodzi przez proces certyfikacji. Pracownik jednostki certyfikującej przeprowadza audyt, podczas którego sprawdza, czy wytyczne zostały prawidło wprowadzone i są przestrzegane. Oczywiście czasami konieczne jest wprowadzenie drobnych korekt w sposobie działania firmy. Jeśli raport z audytu jest pozytywny, to organizacja otrzymuje certyfikat ISO 9001. Więcej o procesie certyfikacji można znaleźć na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality/

Zalety systemu zarządzania jakością

Założenia normy są bardzo ogólne i podczas ich wdrażania każdy zapis dostosowuje się do specyfiki danej organizacji. Jest do bardzo komfortowe, ponieważ korzystając z gotowego przewodnika można stworzyć idealnie dopasowany system zarządzania jakością. Wdrożenie zasad ISO 9001 pozwala na usprawnienie działania poprzez wprowadzenie procedur dotyczących procesów zachodzących w firmie. Ta optymalizacja działania przekłada się najczęściej na obniżenie kosztów funkcjonowania. Jednocześnie poprzez podnoszenie jakości produktów i usług, a co za tym idzie poziomu zadowolenia klientów, można także zwiększyć przychody. Warto też zauważyć, że zdobycie certyfikacji systemu zarządzania jakością wpływa korzystnie na wizerunek firmy zarówno na rynku

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 329 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu