Większość pracodawców wie, że aby dopuścić pracownika do wykonywania zawodu, należy wysłać go na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Te nauki mogą mieć różne formy, od kursów, przez instruktaże, po seminaria. Istnieją jednak obowiązkowe rodzaje szkoleń BHP. Które konkretnie i co je wyróżnia?

Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe dla każdego nowego pracownika, ale też dla tych, którzy już jakiś czas pracują w danej firmie. W ramach kursu z tej dziedziny nowo zatrudniony dowie się, jakie są jego (ale również pracodawcy) obowiązki z zakresu BHP, których musi przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo w pracy.

Omawiane szkolenia są dobierane pod względem stanowiska, ponieważ różne zasady dotyczą pracowników biurowych, a jeszcze inne pracowników fabryk. W Polsce obowiązkowe są dwa rodzaje szkoleń BHP – wstępne oraz okresowe.

Szkolenie wstępne

Powyższe szkolenie musi przejść nowy pracownik, zanim jeszcze zostanie dopuszczony do pracy. Nie ma znaczenia wcześniejsze doświadczenie osoby, jej wiek ani to, gdzie była wcześniej zatrudniona. Według przepisów do takiego szkolenia muszą podejść: nowi pracownicy, praktykanci, stażyści oraz uczniowie na praktykach zawodowych. W ramach kursu wstępnego odbywają się instruktaże: ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Podczas tego instruktażu pracownik zapoznaje się z ogólną i niezbędną wiedzą w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, która opisana została w kodeksie pracy. W ramach tego szkolenia nowo zatrudniony dowiaduje się jakie przepisy BHP obowiązują w danym zakładzie pracy. Zazwyczaj podczas instruktażu ogólnego, zostają również przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy. Całość tej części szkolenia BHP powinna trwać 3 godziny lekcyjne.

Instruktaż stanowiskowy

To szkolenie jest bardziej szczegółowe. W jego trakcie przekazywane jest pracownikowi to, co musi wiedzieć o czynnikach środowiskowych, które może spotkać na swoim stanowisku. Dla zatrudnionych w zawodach administracyjno-biurowych instruktaż stanowiskowy powinien trwać 3 godziny lekcyjne, z kolei dla pozostałych pracowników 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenia okresowe

To szkolenie należy przeprowadzić, kiedy minie od 6 do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego. Ten kurs ma głównie na celu odświeżenie wiedzy pracownika, oraz ewentualnie zapoznanie z nowymi przepisami, jeśli takie weszły w życie. W zależności od stanowiska, szkolenie okresowe powinno powtarzać się raz na kilka lat. W związku z tym:

  • pracodawca oraz stanowiska kierownicze – szkolenie okresowe raz na 5 lat,
  • pracownicy administracyjno-biurowi – raz na 6 lat,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni – raz na 5 lat,
  • pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy – raz na 5 lat,
  • robotnicy – raz na 3 lata lub raz w roku (w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych).

(Visited 69 times, 1 visits today)