Chcąc skorzystać z kredytu hipotecznego, gotówkowego lub pożyczki musimy wykazać się wiarygodnością. Co to oznacza dla banków i firm pozabankowych? Aby otrzymać dodatkowe środki, instytucje finansowe muszą mieć pewność, że pożyczone konsumentowi środki zostaną oddane w terminie.

Otrzymując wniosek od kredytobiorcy, przystępują więc do analizy finansowych możliwości wnioskodawcy. Na jakiej podstawie badana jest zdolność kredytowa i rzetelność konsumentów? Co może istotnie wpłynąć na potencjał klienta?

Czym jest zdolność kredytowa?

Możliwość spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie uznawana jest za zdolność kredytową. Zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe, zanim udzielą wsparcia, muszą zbadać, jak wygląda sytuacja materialna potencjalnego klienta i jak wywiązywał się ze spłaty wcześniejszych zobowiązań.

Na tej podstawie instytucje finansowe ograniczają ryzyko, z jakim wiąże się udzielenie kredytu lub pożyczki. Zdolność kredytowa jest szczególnie istotna i dogłębnie analizowana w przypadku kredytów hipotecznych, które nie dość, że udzielane są na bardzo wysokie kwoty, to dodatkowo na długi okres czasu. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że konsument z niską zdolnością kredytową może mieć kłopot ze zwrotem pożyczonych środków. Na jakiej podstawie badana jest zdolność kredytowa?

Na jakiej podstawie badana jest zdolność kredytowa?

Do badania zdolności kredytowej, każda instytucja udzielająca kredytów i pożyczek podchodzi w indywidualny sposób. Wiele zależy od wewnętrznej polityki przyznawania finansowania oraz rodzaju zobowiązania. Im wyższa pożyczana kwota, tym wnikliwsza analiza.

Do badania zdolności kredytowej stosowane są specjalne algorytmy, które biorą pod uwagę wiele czynników. Analiza tworzona jest pod względem ilościowym i jakościowym. Ocena ilościowa zależy głównie od wysokości zarobków i formy zatrudnienia, kosztów związanych z życiem i posiadanych aktualnych zobowiązań (inne pożyczki i kredyty, karty debetowe, karty kredytowe, leasingi na samochód, zakupy ratalne).

Do badania jakościowego brane są pod uwagę takie czynniki jak wiek kredytobiorcy, wykształcenie, stan cywilny, wykształcenie – możliwość podjęcia kolejnego zatrudnienia w razie utraty aktualnej pracy, ilości osób należących do gospodarstwa domowego, w tym osób nieletnich.

Dodatkowo każdy konsument sprawdzany jest pod względem spłaty wcześniej podjętych zobowiązań w instrukcjach, które gromadzą dane o dłużnikach. Najbardziej znane jest Biuro Informacji Kredytowej. Na podstawie wszystkich zgromadzonych danych ustala się zdolność kredytową.

Jakie inne dochody podwyższą zdolność kredytową pożyczkobiorcy?

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie zdolności kredytowej jest źródło i forma zatrudnienia. Najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest umowa o prace na czas nieokreślony. Jednakowoż nawet stała posada nie gwarantuje wysokiej zdolności jeśli otrzymywane zarobki nie dostarczają konsumentowi dochodów pokrywających aktualne koszty życia i zobowiązania.

Dlatego, zanim złoży się wniosek o kredyt gotówkowy lub kredyt pozabankowy, warto samodzielnie oszacować swoją hipotetyczną zdolność kredytową dzięki specjalnym kalkulatorom dostępnym w Internecie. Jeśli okaże się, że niestety nasze zarobki nie wystarczają, dobrze jest zastanowić się nad dodatkową formą dochodu.

Banki i firmy pozabankowe uwzględniają wszelkie legalne dodatkowe źródła dochodu. Najkorzystniej wypadają źródła, które mają charakter stały. Należą do nich np. dochody z wynajmu nieruchomości, czy np. bezterminowe renty.

Oczywiście jeśli konsument posiada dodatkowo umowy zlecenia lub umowy o dzieło, również będą miały wpływ na zdolność kredytową, lecz nie mają znacznego wpływu, ponieważ są to umowy, które mogą zostać zakończone niemal z dnia na dzień. Nie brane są pod uwagę alimenty, świadczenia takie jak 500+, czy mundurowy dodatek mieszkaniowy.

(Visited 14 times, 1 visits today)