Z prowadzeniem księgowości boryka się wiele firm, zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Choć na pozór nie wydaje się to trudne, warto pamiętać, że brak księgowości lub jej niewłaściwe prowadzenie może sprowadzić na właściciela przykre konsekwencje prawne oraz finansowe.

Kto musi prowadzić księgowość?

Kwestie związane z podatkami, rachunkowością i rozliczeniami pojawiają się w każdej firmie. Księgowość dotyczy każdej organizacji, która posiada osobowość prawną: spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie), a także wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe oraz spółki kapitałowe w organizacji.

Warto zaznaczyć, że dotyczy to także innych przedsiębiorstw, takich jak: stowarzyszenia, spółki handlowe, jednoosobowe działalności gospodarcze. Im większa firma, tym bardziej skomplikowane kwestie związane z księgowością pojawiają się w czasie jej działania. Warto rozważyć czy lepszym rozwiązaniem będzie księgowość samodzielna, czy warto skorzystać ze wsparcia księgowej.

Zalety i wady korzystania ze wsparcia księgowej lub biura rachunkowego

Zatrudnienie księgowej na cały etat lub posiłkowanie się pomocą biura rachunkowego przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Najważniejszym aspektem jest odciążenie innych pracowników lub właściciela. Nie muszą oni martwić się sprawami związanymi z ZUS-em czy Urzędem Skarbowym.

Księgowa wyręczy Cię w najtrudniejszych dla Ciebie sprawach, a dodatkowo dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może załatwić sprawy szybko oraz z najwyższą starannością. Samodzielne rozwiązanie sprawy może być czasochłonne. Dodatkowo poprzez brak właściwego przygotowania obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu.

Samodzielne prowadzenie działalności wiąże się z codziennym księgowaniem bieżących dokumentów, przez co wydłuża się czas pracy – dzięki korzystaniu z usług innych doświadczonych osób czas można poświecić na rozwój lub wykonywanie bardziej istotnych zadań. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku zatrudniania samodzielnej księgowej występuje konieczność stworzenia miejsca pracy oraz poniesienia kosztów – wynagrodzenia, składek ZUS, badań okresowych, szkoleń BHP.

Warto podkreślić, że szefostwo ponosi odpowiedzialność za błędy pracownika, w tym wypadku księgowej. Dużo lepszym rozwiązaniem jest outsourcing, czyli wydelegowanie zadań księgowych od biura rachunkowego. Dzięki temu obniżają się koszty prowadzenia księgowości. Minusem takiego rozwiązania jest obowiązek dostarczania dokumentów do biura rachunkowego raz w miesiącu. Odpowiedzialność za błędy w pracy przeniesiona jest na firmę zewnętrzną.

Czy warto prowadzić księgowość samodzielnie?

Prowadzenie księgowości samodzielnie przez wielu uważane jest za bez kosztowe rozwiązanie. Są oni w błędzie – należy poświecić swój czas na śledzenie zmieniających się przepisów, codzienne księgowanie dokumentów oraz ponieść koszty związane z zakupem programu księgowego.

Być może konieczna będzie konsultacja z księgową, ponieważ przepisy dotyczące rachunkowości, np. prawo podatkowego, mogą być trudne do zrozumienia dla laika. Mimo wszystko jest to sporo tańsze rozwiązanie w porównaniu z korzystaniem z usług wykwalifikowanych osób. Warto pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania.

Wszelkie błędy w kwestiach rachunkowych będą rozliczane przez odpowiednie służby – fakt bycia młodym przedsiębiorcą nie będzie stanowił okoliczności łagodzącej. Prowadzenie księgowości we własnym zakresie może wydawać się bardzo proste w początkowej fazie działania firmy.

Wraz z jej rozwojem będzie robić się coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne. Może doprowadzić to do zaniedbań czy niedotrzymywania terminów. Samodzielne prowadzenie księgowości obarczone jest dużym ryzykiem.

(Visited 20 times, 1 visits today)