Zarządzanie jakością w firmie pomaga na maksymalizacji efektywności i elastyczności przedsiębiorstwa, tak by spełniało ono wymagania, potrzeby oraz oczekiwania klienta. Zasady zarządzania jakością zostały zdefiniowane w normie ISO 9000 i skupiają się one na zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez zapewnianie jakości.

Normy jakości w firmie

Zarządzanie jakością stanowi czwarty etap rozwoju koncepcji jakości po: kontroli jakości, sterowaniu jakością i zapewnieniu jakości. Jest to nierozerwalnie związane z zapewnieniem jakości, a tym samym z produkcją, świadczeniem usług, a także projektowaniem produktów i technologii wytwarzania. Według norm ISO 9000 zostały wyznaczone punkty, których celem jest dostarczenie dobrego produktu, który zaspokoi potrzeby i wymagania klienta. Są to:

 • Orientacja na klienta,
 • Przywództwo,
 • Zaangażowanie pracowników,
 • Podejście procesowe,
 • Systemowe podejście do zarządzania,
 • Doskonalenie,
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
 • Zarządzanie relacjami.

W celu uzyskania certyfikatu ISO 9001 firma może przeprowadzić konsulting inżynieryjny, który pomoże wdrożyć powyższe założenia. Firma, która chce uzyskać certyfikat, musi wprowadzić nadzór nad dokumentacją, zbudować systemy zarządzania jakością oraz uporządkować procesy realizacji produktu. Jakie korzyści przynosi certyfikat ISO 9001?

 • polepszenie kontaktów z klientami i dostawcami,
 • zwiększenie zaufania na rynku,
 • obniża koszty kontroli jakości,
 • pozwala podnieść wydajność zarządzania zasobami materialnymi,
 • zwiększenie przewagi nad konkurencją,
 • zwiększa skuteczność organizacji pracy.

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie jest szczególnie ważne w firmach uzyskujących dofinansowanie ze środków unijnych. Firma, która wykazuje, że jej system zarządzania jest sprawny i gwarantuje prawidłowe wykorzystanie dotacji,

ma większą szansę na uzyskanie dobrej oceny projektu w programach strukturalnych UE. Certyfikat przyciąga inwestorów, którzy sami posiadają we własnych firmach systemy zarządzania jakością i rozumieją, jakie profity przynoszą takie rozwiązania. W związku z tym wybierają te przedsiębiorstwa, które oferują jasne zasady współpracy.

Jak zarządzać jakością, by zapewnić jakość?

Zarządzanie jakością zmierza do zapewnienia jakości. Wszystkie działanie w przedsiębiorstwie powinny być zoptymalizowane, ponieważ mogą wpływać na jakość produktu, obejmuje ono całą organizację. W zarządzaniu jakością każda osoba pracująca w firmie powinna dążyć do doskonalenia własnej pracy.

Głównym celem działań zmierzających do podniesienia jakości (projakościowych) jest spełnianie ciągle zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Jakość jest rozumiana jako proces dynamiczny. Uzyskanie certyfikatu jakości to wielka szansa do pozyskania nowych klientów i poszerzenia rynku zbytu. Norma ISO 9001 może zostać wdrożona przez różne organizacje, niezależnie od ich wielkości. Korzyści z certyfikatu są znaczące także dla pracowników, którym zależy na przejrzystej strukturze firmy.

(Visited 191 times, 1 visits today)