Do przedawnienia może dojść po upływie czasu, którego długość przewidują przepisy prawa. Jaka jest typowa długość okresu przedawnienia i od czego ona zależy?

Ile wynosi termin przedawnienia? To pytanie, na które często poszukujemy odpowiedzi. Wbrew pozorom, udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie może nie być proste. Terminy różnią się w zależności od sytuacji, a dodatkowo część roszczeń nie podlega przedawnieniu. Aby wyjaśnić naszym czytelnikom jaki jest podstawowy termin przedawnienia, o pomoc poprosiliśmy adwokata Wojciecha Rudzkiego.

Terminy przedawnienia, co do zasady, wynoszą 10 lat, chyba że są to roszczenia okresowe bądź związane z prowadzaniem działalności gospodarczej, kiedy to termin przedawnienia wynosi jedynie 3 lata. Regulacja ogólna na gruncie art. 118 Kodeksu cywilnego może być modyfikowana poprzez przepisy szczególne. Jak podpowiada nam adwokat, art. 118 Kodeksu cywilnego ma za zadanie chronić słabszą stronę stosunku prawnego. Dlatego jak wyjaśnia nam adwokat, zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego, każde postanowienie umowne zmieniające ustawowe terminy przedawnienia jest nieważne. Dotyczy to zarówno wydłużenia, jak i skrócenia okresu przedawnienia.

Roszczenie o świadczenie okresowe, aby podlegać trzyletniemu terminowi przedawnienia, musi charakteryzować się następującymi cechami: przedmiotem świadczenia muszą być pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, w ramach jednego i tego samego stosunku prawnego, dłużnik ma spełnić wiele świadczeń jednorazowych, spełnienie tych świadczeń następuje w określonych regularnych odstępach czasu, a ponadto świadczenia te nie składają się na pewną, z góry określoną, całość. W razie wątpliwości co do tego, czy nasze roszczenie ma charakter roszczenia okresowego, warto dopytać się o tą kwestię w kancelarii adwokackiej.

W przypadku 3 letniego terminu dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, można przyjąć definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 2 Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej., zgodnie z którą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki prowadzący kancelarię adwokacką w Krakowie (wojciechrudzki.pl) W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znaczenie ma, komu to roszczenie przysługuje. Powinien to być podmiot, który profesjonalnie zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej, a równocześnie jego roszczenie związane jest z tym zakresem aktywności. Trzyletni okres przedawnienia znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy roszczenie jest kierowane względem innego podmiotu trudniącego się działalnością gospodarczą, jak i w sytuacji, gdy drugą stroną stosunku jest osoba pozbawiona tej cechy (np. konsument).

Podążając za Sądem Najwyższym warto mieć na uwadze, że w przypadku gdy roszczenie główne wygasło na skutek dokonania zapłaty przed upływem terminu przedawnienia, to do przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego stosuje się ustanowiony w art. 118 Kodeksu cywilnego trzyletni termin przedawnienia. Jak zaznacza adwokat, dotyczy to także sytuacji, gdy termin przedawnienia roszczenia głównego już upłynął.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 75 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu