Proces rekrutacji w Polsce wygląda dziś zupełnie inaczej niż kiedyś. Duże firmy poszukujące pracowników coraz częściej zlecają to zadanie profesjonalnym agencjom pośrednictwa pracy przynajmniej z dwóch ważnych powodów. Nie posiadają odpowiednich działów HR oraz narzędzi dla przeprowadzenia dużych projektów rekrutacyjnych, a poza tym współpraca z agencją daje gwarancję profesjonalnie przeprowadzonego wyboru pracowników.

Oszczędność czasu i energii to też kolejny atut, przemawiający za zasadnością podjęcia współpracy z agencją. HR-owcy mogą skupić się na bieżących zadaniach, których na ogół nie brakuje w każdej firmie i pozostaje im tylko dokładne sprecyzowanie wymagań względem przyszłego kandydata, a potem już tylko zatwierdzenie wybranej osoby.

Definiowanie oczekiwań w stosunku do kandydatów

Aby wybór pracowników był realizowany dobrze, a do firmy trafiały osoby najlepiej dobrane nie tylko pod względem wykształcenia i posiadanego doświadczenia, ale także z uwagi na cechy charakteru, na których zależy przyszłemu pracodawcy, rekrutacja musi być przeprowadzana zgodnie z określonymi regułami.

Przede wszystkim należy dobrze określić oczekiwania wobec pracownika, które pozwolą na sprecyzowanie opisu stanowiska oraz na stworzenie profilu osobowego kandydata. Opis stanowiska powinien zawierać takie informacje, jak jego nazwa i miejsce w hierarchii firmy.

Równocześnie trzeba określić cel i zakres obowiązków, które będzie spełniać osoba zatrudniona na tym stanowisku. W tym miejscu należy też zdefiniować, jakie kompetencje powinien posiadać kandydat, jakim wykształceniem i doświadczeniem powinien się legitymować.

Bardzo ważne jest też nakreślenie możliwości rozwoju i awansu, bo jest to niezwykle istotne i motywujące dla kandydata i późniejszego pracownika.

Pracodawca zlecający agencji znalezienie odpowiedniej osoby na wakat w jego firmie powinien w rozmowie z agencją ocenić realność swoich oczekiwań.

Czasami bowiem zdarza się tak, że wymagania są tak duże, że niemożliwe jest znalezienie odpowiedniego eksperta na rynku. Wytrawny HR-owiec bardzo często doradza niewielkie obniżenie wymagań, aby większa liczba osób mogła stanąć do konkursu na dane stanowisko.

Wśród nich można wówczas znaleźć prawdziwe „perełki”, które pomimo faktu niespełnienia niektórych wstępnych wymagań, są idealnymi kandydatami, kochającymi nieustanny rozwój i doskonalenie zawodowe.

Umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Pracodawca prowadząc sam rekrutację, może utonąć w liczbie ofert, które napłyną w odpowiedzi na dane ogłoszenie. Profesjonalna agencja poradzi sobie z tym znacznie lepiej.

To tu bowiem dokonywana jest wstępna weryfikacja CV, a HR-owcy często też przeprowadzają wstępną rozmowę z niektórymi kandydatami, co pozwala jeszcze bardziej zawęzić krąg osób, które warto zaprosić na spotkanie.

Z kolei w trakcie samej rozmowy kwalifikacyjnej, rekruter powinien wykazać się elastycznością, wiedząc, że w zasadzie idealni kandydaci po prostu nie istnieją i czasami warto zdecydować się na osobę spęłniającą 70% wymagań, ale posiadającą dobre cechy charakterologiczne.

Niezwykle istotna też jest umiejętność wyciągania wniosków z pytań zadawanych przez kandydata. To właśnie świadczy o rzeczywistym zainteresowaniu osoby ubiegającej się o dane stanowisko.

Osoby, które nie mają pytań, to zwykle osoby nie bardzo zainteresowane tym, co będą robić, przyjmują kolejne oferty, ale mogą z nich łatwo rezygnować. Nie sztuką jest zatrudnienie pracownika, który po miesiącu zrezygnuje ze stanowiska, a pracodawca musi od nowa rozpocząć poszukiwania.

Proces rekrutacji to skomplikowana materia, którą warto powierzyć w dobre, profesjonalne ręce. Jeśli zastanawiasz się, czy jako przyszły pracodawca uporasz się z tym problemem sam, porozmawiaj najpierw z HR-owcami z krwi i kości, chociażby takimi, jak ci ukrywający się na www.people.com.pl. To oni poradzą Ci, jak przeprowadzić skuteczny proces rekrutacji, a jeśli uznasz, że przekracza to Twoje możliwości, zrobią to za Ciebie.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 169 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu