Księgowość stanowi jeden z ważniejszych członów przyczyniających się bezpośrednio do rezultatów finansowych przedsiębiorstwa osiąganych w ciągu roku.

Na dziale księgowości spoczywa odpowiedzialność za stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego, a także wykrywanie błędów w obliczeniach i korekta przedstawionych już wcześniej informacji zawartych w najważniejszych dokumentach finansowych, czyli w bilansie, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych. Ze względu na złożoność danych, na jakich operuje przeciętny księgowy, stało się powszechnym wymogiem, by firmy miały u siebie specjalistów z tej wąskiej dziedziny, pełniących usługi księgowe w jej obrębie.

Szeroki zakres usług księgowych w Łodzi

Księgowość obejmuje swoim rozległym zakresem czasy przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe, aby móc zwracać dokładniejsze dane o kondycji przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednimi latami. Pomaga to menadżerom danych komórek organizacyjnych na lepsze rozplanowanie pracy swoich zespołów i ewentualnie naniesienie poprawek, jeżeli ich wyniki finansowe będą gorsze. Do głównych rodzajów usług księgowych, pełnionych przez uprawnione osoby, należą bieżące prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych i niematerialnych, przygotowywanie zestawień według planu kont, sprawozdań finansowych za cały rok do Urzędów Skarbowych czy Głównego Urzędu Statystycznego, deklaracji podatkowych, sporządzanie raportów wedle wymagań klientów oraz zarządu. Celem tych działań jest bieżące ujmowanie zdarzeń gospodarczych dziejących się na szczeblach organizacji i w ten sposób niwelowanie rozwarstwienia danych w przedsiębiorstwach o dużej liczbie działów czy departamentów. Aby to było możliwe, potrzebne jest opracowanie na początku prowadzenia działalności jednolitych zasad polityki rachunkowości. Firma musi spełniać określone wymogi, jeżeli chce dokonywać transakcji i być rozpoznawalna na rynku finansowym, a także by uniknąć nieścisłości w informacjach finansowych całej firmy.

Jakie usługi księgowe wykonują pracownicy łódzkich firm?

Usługi księgowe nie dotyczą wyłącznie liczb – dotykają również pracowników zatrudnionych w strukturze firmy. W obrębie kadr i płac księgowość zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, rozliczeniami podatków dochodowych PIT i składkami ZUS, deklaracjami o rocznych dochodach. Biura rachunkowe z zewnątrz oferują także nadzorowanie rejestracji firmy albo przegląd ksiąg rachunkowych poprzez audyty, aby zweryfikować prawidłowość księgowań. Wyręczają często klienta we współpracy z bankami i kompletują dokumentację mającą pomóc w udzieleniu kredytu. Więcej na http://www.kotarska-ksiegowosc.pl/uslugi/.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 154 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu