Specyficznym rodzajem faktury jest faktura vat marża. Prawo do jej wystawienia przysługuje wąskiej grupie sprzedawców, handlujących określonymi w przepisach towarami.

Specyficznym rodzajem faktury jest faktura vat marża. Prawo do jej wystawienia przysługuje wąskiej grupie sprzedawców, handlujących określonymi w przepisach towarami. Czym faktura ta różni się od tradycyjnej? Co powinno się w niej znaleźć? Kto może wystawić tego typu fakturę?

Co to jest faktura vat marża?

Jest to faktura wystawiana za sprzedaż, sporządzana, gdy podstawą do obliczenia podatku nie jest cała kwota, lecz tylko marża nałożona przez sprzedawcę. Różnica między kosztem zakupu towaru a kosztem jego zakupu nazywana jest marżą brutto. Natomiast żeby obliczyć marżę netto, od marży brutto należy odliczyć 23% podatku VAT.

Ze względu na specyficzną metodę obliczania podatku, wystawianie faktury vat marża przysługuje tylko sprzedawcom, których handel przynajmniej do pewnego stopnia ma charakter pośredniczenia. Prawo do jej wystawienia posiadają zatem:

  • biura podróży i inni sprzedawcy z branży turystycznej
  • handlarze sztuki
  • handlarze przedmiotów kolekcjonerskich
  • handlarze przedmiotów używanych

Faktura vat marża i klasyczna faktura vat – różnice

Jedną z głównych różnic pomiędzy obiema fakturami, jest brak kwoty podatku vat na fakturze marża. Niemniej jednak przedsiębiorca jest zobowiązany, aby ten podatek samodzielnie obliczyć i opłacić. Co więcej, na fakturze nie musi też znajdować się kwota marży, pomimo że to ona stanowi podstawę opodatkowania. W zupełności wystarczy, jeśli sprzedawca zawrze w dokumencie całkowitą kwotę otrzymaną ze sprzedaży.

Kolejną różnicą w kwestii formalnej jest brak konieczności tytułowania faktury marża. Niemniej jednak na dokumencie powinna znaleźć się adnotacja, jakiego rodzaju jest to faktura. Tworzy się ją według określonego wzoru, i powinna wyglądać w następujący sposób: „procedura marża – nazwa sprzedanego towaru”. Jako nazwę towaru, zapisuje się np. „dzieła sztuki”. Nieco inaczej wygląda to tylko w przypadku sprzedaży dokonywanych przez biura podróży, gdyż wtedy zamiast nazwy towaru, należy umieścić na fakturze zapis – „dla biur podróży”.

Wystawienie faktury vat marża

Podobnie jak w przypadku faktur tradycyjnych, do sporządzenia faktur marża przedsiębiorcy wykorzystują programy, które pomagają im wypełniać dokumenty. Zatem kiedy potrzebna jest faktura vat marżaafaktury.pl będzie na pewno przydatną stroną. Mekros – właściciel portalu – oferuje rozbudowany program do fakturowania, który sprosta wymaganiom każdego przedsiębiorcy. Tysiące zadowolonych klientów to dowód, iż wzory udostępniane na afaktury.pl są bezbłędne, a ich wypełnianie proste i przyjemne.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 77 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu