Istniejący system elektroenergetyczny musi rozwiązywać wiele kluczowych problemów. Przede wszystkim jego rolą jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii elektrycznej oraz dostarczenie jej do odbiorców w sposób niezawodny i co równie ważne – w sposób ciągły. System ten musi też spełniać szereg wymogów narzuconych przez regulacje prawa europejskiego oraz duże ograniczenia wprowadzane ze względu na ochronę środowiska.

Wszystkie te obowiązki dotyczą nie tylko sektora wytwórczego. Tym wymogom musi podporządkować się także system przesyłowo-rozdzielczy. To, że produkcja energii elektrycznej oparta na węglu powoduje ogromną emisję gazów szkodliwych dla środowiska, wie już przecież każdy.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że każde ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki powoduje zwiększenie kosztów produkcji energii elektrycznej.

Tu koło się zamyka, ponieważ wiele elektrowni musi zakończyć produkcję, ze względu na fakt, że dostosowanie ich do aktualnych wymogów jest zwyczajnie nieopłacalne.

Przesył energii

Aby dotrzeć do każdego odbiorcy, produkowana energia musi być przesyłana często na bardzo duże odległości. To pociąga za sobą konieczność budowy sprawnego systemu przesyłowo-rozdzielczego. Od tego systemu wymaga się sprawności i wydajności, a każdy operator musi liczyć się też z bieżącymi kosztami utrzymania takiej infrastruktury.

Odrębnym problemem jest też fakt, że rozbudowany system przesyłowy generuje spore straty energii i mocy, co niestety podnosi koszty samego przesyłu, a dodatkowo może być przyczyną wielu awarii.

Urządzenia najwyższej jakości

Doskonała jakość zasilania odbiorców w ogromnym stopniu uzależniona jest od właściwego przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, a to są w stanie zapewnić tylko urządzenia o odpowiednich parametrach, cechujące się wysoką sprawnością i niezawodnością.

Odbiorcy energii są coraz bardziej wymagający przede wszystkim z uwagi na fakt, że używają oni coraz więcej urządzeń zasilanych energią elektryczną, ale niezwykle wrażliwych na wahania parametrów jakościowych prądu. Inną przyczyną jest też wykorzystywanie urządzeń, które same powodują zaburzenia elektromagnetyczne, co pogarsza jakość dostarczanej energii.

To wszystko sprawia, że wymagania, którym muszą sprostać urządzenia służące do przesyłu i dystrybucji energii, ciągle rosną. Dziś od sprzętu wykorzystywanego w systemach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oczekuje się zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa jego użytkowania. Urządzenia muszą cechować się niezwykłą wydajnością i powinny legitymować się niskim współczynnikiem generowania strat energii.

Wysoka sprawność urządzeń zmniejsza koszty funkcjonowania całego systemu przesyłowego, a jakość i pewność dostaw energii pozwalają na spokojną pracę odpowiednich służb. Nie bez znaczenia jest też dostosowanie urządzeń do wymogów ochrony środowiska.

Wykorzystywane materiały i rozwiązania do produkcji sprzętu muszą spełniać wymagania narzucone przez politykę Unii Europejskiej. Nieustannie rozwijające się technologie wytwarzania oraz pojawiające się coraz to bardziej inteligentne urządzenia zmieniają i ulepszają sposoby zarządzania i pracy sieci elektroenergetycznych.

Systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej powinny być modernizowane, tak aby wykorzystywać coraz to lepsze i sprawniejsze urządzenia. Warto śledzić nowości pojawiające się na rynku, zaglądając chociażby na stronę www.zpue.pl, bo tylko wówczas można spełniać stale rosnące wymagania stawiane przed branżą elektroenergetyczną.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 228 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu