Liczba zastosowań e-podpisu nieustannie rośnie. Usługa ta nie tylko usprawnia pracę firm i urzędów, ale przyczynia się także do zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania. Kwalifikowany podpis elektroniczny wykorzystywany jest w biznesie, administracji publicznej czy w placówkach służby zdrowia. Od 1 stycznia 2015 r. używany jest także do składania obowiązkowych deklaracji podatkowych w formie elektronicznej.

Obowiązek wprowadzony ustawą

Opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 listopada 2014 roku ustawa z dnia 26 września 2014 o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 1 stycznia 2015 roku nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednym z nich jest przepis znacząco zmieniający sposób składania formularzy PIT oraz CIT. Dla każdego podmiotu zatrudniającego ponad pięciu pracowników wprowadził on obowiązek składania deklaracji PIT-11, CIT-8, a także IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej. Aby taka deklaracja była uznana za ważną, musi ona zostać uwiarygodniona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę – https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/jak-zamowic-podpis-elektroniczny/

Zestaw do e-podpisu

Aby przesyłać wymienione wyżej deklaracje podatkowe w formie elektronicznej bezpośrednio z portalu e-Deklaracje, osoba upoważniona do składania e-deklaracji https://www.elektronicznypodpis.pl/zastosowania/e-deklaracje/ powinna zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw do składania e-podpisu. W skład takiego zestawu wchodzi:

  • certyfikat kwalifikowany,
  • karta kryptograficzna,
  • czytnik kart.

Podatnicy wolący przesyłać swoje e-deklaracje bezpośrednio ze swoich systemów finansowo-księgowych, powinni ponadto zaopatrzyć się w narzędzia programistyczne Szafir, dzięki którym wszelkie funkcjonalności bezpiecznego podpisu elektronicznego zostaną w prosty sposób wbudowane w system.

Zamawianie podpisu elektronicznego

Jak zamówić kwalifikowany podpis elektroniczny? https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/jak-zamowic-podpis-elektroniczny/ Zestawy w różnych konfiguracjach można zamówić on-line. Wystarczy wypełnić formularz zamówienia, wydrukować udostępnione dokumenty (umowę oraz zamówienie), opatrzyć je podpisem osoby upoważnionej, a następnie wysłać na adres wybranego oddziału KIR. Dokumenty możemy również wysłać w wersji elektronicznej, potwierdzonej bezpiecznym e-podpisem, na adres podany w podsumowaniu zamówienia. Zestaw możliwy będzie do odbioru w placówce wskazanej w zamówieniu.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 149 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu