Business intelligence to proces, który polega na przekształcaniu danych w informacje, które z kolei zmienia się w wiedzę wykorzystywaną m.in. do tego, by zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Business intelligence ma ścisłe połączenie z analityką biznesową, która zajmuje się określaniem potrzeb biznesowych i rozwiązań problemów.

Jak widać, dziedziny te mają wiele wspólnego, a ich połączenie i wykorzystanie to najlepszy sposób na zapewnienie firmie rozwoju.

Systemy business intelligence

Pojęcie business intelligence jest bardzo szerokie i obejmuje takie kwestie, jak poszukiwanie oszczędności w przedsiębiorstwie, poprawa efektywności produkcyjnej, czy też tworzenie analizy finansowej. W jego zakres wchodzi także budowanie scenariuszy what-if.

Zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia wymienionych działań wymaga bardzo często użycia wielu systemów i narzędzi, przez co jest dość żmudne i grozi utratą kontroli nad całym procesem, utrudnia też wyciąganie wniosków.

Aby przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia procesu business intelligence, warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą z branży IT, która stworzy odpowiednie środowisko do m.in. integracji danych. Jedną z propozycji dla firm jest wdrożenie business intelligence z firmą ittouch.pl. Warto dodać, że wprowadzenie BI wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zmian w strukturze funkcjonowania firmy, a dokładnie z transformacją cyfrową.

Cele wdrożenia business intelligence

Wdrożenie narzędzi business intelligence (BI) pomaga w świadomym kierowaniu firmą, które opiera się na twardych danych. Programy stworzone dla potrzeb BI potrafią przetwarzać zgromadzone dane tak, aby wyciągnąć z nich wnioski pozwalające na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Przykładem może być wykorzystanie analiz i raportów stworzonych przy użyciu systemu business intelligence do określenia wysokości kosztów ponoszonych przez firmę lub też poziomu skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych.

Co istotne, celem procesów business intelligence jest nie tylko wskazanie obszarów, nad którymi należy pracować, ale również przedstawienie wartościowych informacji w sposób klarowny i czytelny. Wykorzystywane są do tego różnego rodzaju tabele oraz wykresy, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za kierowanie firmą mogą łatwo zrozumieć zawarte w nich informacje i szybko wyciągnąć odpowiednie wnioski. Korzystanie z rozwiązań BI nie wymaga specjalistycznej wiedzy i stanowi ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców.

Systemy business intelligence a oszczędności

Dokonanie transformacji cyfrowej w firmie oraz wdrożenie procesu business intelligence to inwestycja, która rzecz jasna wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi, które przedsiębiorstwo musi ponieść. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w dłuższej perspektywie BI przyniesie wiele korzyści firmie, które bez wątpienia przełożą się zarówno na oszczędności, jak i maksymalizację zysków. Jednym z przykładów oszczędności, które bardzo szybko się ujawnią, jest obniżenie kosztów utrzymania działu IT.

 

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 49 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu