Outsourcing polega na przekazywaniu do wykonania zewnętrznym firmom wszystkich lub wybranych pobocznych zadań i procesów działalności swojego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści, wśród których najważniejsze to redukcja kosztów oraz możliwość skupienia się na kluczowych celach firmy. Nazwa tego typu działalności została zaczerpnięta z angielskiego wyrażenia „outsider resource using”, które można przetłumaczyć jako „korzystanie z zasobów zewnętrznych”.

 

Core business

Firmy korzystają z usług outsourcingu w różnym zakresie. Podstawowym kryterium wyboru potencjalnych obszarów działalności, które mogą być zlecone do wykonania zewnętrznym podmiotom, jest zdefiniowanie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa pojęcia „core business”, tzn. określenie kluczowych elementów własnej działalności, bez których ciężko jest dbać o stały rozwój oraz wzrost wartości firmy. Pamiętajmy o tym, że strategiczne elementy działalności firmy powinny zawsze pozostawać w wewnętrznych kompetencjach naszego przedsiębiorstwa.. Wszystkie pozostałe procesy, które nie mają bezpośredniego wpływu na jakość oferowanych produktów czy świadczonych usług, mogą być z powodzeniem przekazane do wykonywania zewnętrznym partnerom.

Firmy najchętniej i najczęściej powierzają zewnętrznym podmiotom wykonywanie najprostszych funkcji pobocznych typu ochrona, sprzątanie, catering czy zaopatrzenie. Coraz częściej korzystają jednak również ze specjalistycznych usług wspierających główną działalność. Grupa firm outsourcingowych impel.pl wspiera swoich partnerów w różnych obszarach działalności. Wśród nich można wymienić m.in. obsługę księgową i kadr, administrację systemów informatycznych i obsługę IT, techniczną obsługę nieruchomości, a nawet zarządzanie dokumentacją i doradztwo podatkowe. Strategia prowadzenia działalności uwzględniająca korzystanie z zasobów zewnętrznych (outsourcingu) pozwala firmie skupić się na najważniejszych celach i wykonywaniu swoich głównych zadań, co w przyszłości przynosi wymierne korzyści.

Redukcja kosztów i „know how”

Bardzo ważną korzyścią płynącą z powierzenia wykonywania pobocznych elementów działalności firmom zewnętrznym jest możliwość poważnej redukcji ponoszonych kosztów. Z reguły firmy decydują się na outsourcing, gdy potencjalne zasoby zewnętrzne są tańsze od zasobów wewnętrznych. Zmniejszenie kosztów następuje co najmniej na dwóch poziomach. Po pierwsze, korzystając z usług zewnętrznej firmy zmniejsza się nakłady na utrzymanie własnej bazy technicznej i organizacyjnej, po drugie, firmy korzystające z outsourcingu mają możliwość utrzymywania niższego poziomu zatrudnienia.

Inną, istotną korzyścią płynącą z zamawiania usług outsourcingowych jest możliwość korzystania z know-how partnera zewnętrznego – tzn. specjalistycznego zestawu kompetencji, fachowej wiedzy oraz zdobytych doświadczeń.

Którego usługodawcę wybrać?

Przed wyborem konkretnej firmy outsourcingowej warto ją najpierw sprawdzić. Wiarygodne certyfikaty i wysokie miejsca w rankingach są dobrym miernikiem jakości wykonywanych usług. Na przykład Grupa Impel (impel.pl) stale mierzy i ocenia wyniki swojej pracy. Świadczą o tym otrzymane przez nią certyfikaty i nagrody, w tym odznaczenie „Diament Forbesa 2012”.

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 788 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu