Jak zarządzać swoimi pieniędzmiJedną z najważniejszych umiejętności w życiu, jakie każdy z nas powinien posiadać jest umiejętność zarządzania pieniędzmi.

Czy tę umiejętność posiadamy?

Niekoniecznie.

Aż 63% pytanych Polaków nie jest zadowolonych z jakości zdobytej w młodości wiedzy na temat edukacji finansowej.

Kto więc ponosi winę za taki stan rzeczy?

Niejednokrotnie czytam, że szkoły zaniedbują naukę w zakresie zarządzania pieniędzmi.

Żeby się o tym przekonać sięgnęłam do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (dla zainteresowanych: Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Czym jest podstawa programowa?

W polskim prawie oświatowym jest to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie.

Analizę rozpoczęłam od podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ani w celach wychowania przedszkolnego, ani w treściach nie ma wzmianki o nauce dzieci zarządzania pieniędzmi.

 

W podstawie programowej klas I – III szkoły podstawowej w edukacji matematycznej określono, że uczeń kończący klasę I zna:

  • będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 złotych,
  • zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,
  • zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go,

 

Natomiast uczeń kończący klasę III:

  • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takiej umiejętności.

 

W podstawie programowej klas IV – VI szkoły podstawowej nie ma treści dotyczących zarządzania pieniędzmi.

W treściach matematycznych nie znajdują się obliczenia pieniężne, chyba, że nauczyciel odpowiednio dobierze zadania.

 

W podstawie programowej gimnazjum w przedmiocie wiedza o społeczeństwie znajdują się następujące treści: Uczeń:

1) przedstawia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe;
2) wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet;
3) przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły; rozważa wydatki i źródła ich finansowania;

 

Dopiero w podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum) został wprowadzony przedmiot – podstawy przedsiębiorczości.

Na tym etapie jest to jedyny przedmiot, na którym w głębszy sposób porusza się tematykę finansową.

Niemniej jednak treści omawiane nie wskazują na to, aby uczeń zdobywał tu umiejętności zarządzania swoimi pieniędzmi.

 

Z powyższej analizy wynika, że szkoła uczy nas od najmłodszych lat czytania, pisania czy matematyki, jednak nie uczy podstaw zarządzania pieniędzmi.

W rezultacie wiele osób popada w długi i zaciąga kredyty, które później ciężko im spłacić. Takich sytuacji można uniknąć.

Według badań przeprowadzonych przez TNS 92 % Polaków uważa, że wcześnie rozpoczęta edukacja finansowa pomaga w codziennym życiu.

Ponad jedna trzecia badanych jest przekonana, że edukacja finansowa powinna rozpocząć się w już w szkole podstawowej. Dlatego warto wprowadzać elementy edukacyjne już od najmłodszych lat i uczyć dziecko właściwych nawyków.

I tu znajdujemy odpowiedź na pytanie, czy szkoły zaniedbują naukę w zakresie zarządzania pieniędzmi.

Uważam, że nie.

Kiedy minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie wprowadzi treści dotyczące powyższego zagadnienia do podstawy programowej, szkoły zaczną te treści realizować.

Kazimiera Nurczyk

 

Kliknij teraz TUTAJ aby wykonać pierwsze kroki i zobaczyć jak za pomocą Internetu zbudować dochodowy i stabilny biznes online… 

 

 

Autor wpisu:

Marketing Internetowy stał się moją pasją. Ciągle doskonalę swoje umiejętności i szukam nowych rozwiązań. Jeżeli rozpoczynasz swoją pracę w marketingu Internetowym to zapraszam Cię do Allin One Business System. Bezpłatne narzędzia, które otrzymasz ułatwią Ci pracę, a Twoje zajęcie stanie się przyjemnością, Twoim sposobem na życie. Zapraszam Cię w tę niezwykle interesującą podróż.

(Visited 305 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu