Tłumaczenia zwykłe od przysięgłych różnią się jedną zasadniczą kwestią – zwykłego może dokonać każdy natomiast przysięgłego tylko i wyłącznie osoba upoważniona do takich zadań. Z koniecznością udania się do specjalisty spotkasz się np. przy przekładzie językowym dokumentów urzędowych lub sądowych. Więcej o tym na czym polega różnica i jak wygląda tłumaczenie dokumentów na język angielski, niemiecki lub inny dowiesz się niżej.

Pod względem merytorycznym, tłumaczenia zwykłe i przysięgłe nie różnią się praktycznie niczym. W obydwu wariantach chodzi o dokładny przekład treści z jednego języka na drugi. Główna różnica pomiędzy przekładem zwykłym i przysięgłym pojawia się w kwestii prawnej.

Dokumenty urzędowe, sądowe lub inne mające wartość z punktu widzenia prawa powinny zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego natomiast różnego rodzaju ulotki, instrukcje obsługi, teksty książek itp, możemy spokojnie przełożyć sami lub zlecić zadanie znajomemu, który biegle posługuje się danym językiem obcym.

Na polskim i zagranicznym rynku znajdziemy również wiele firm, które oferują możliwość przełożenia tekstu na język polski lub z języka polskiego na angielski, niemiecki czy inne – pamiętaj jednak, że nie każdy tłumacz nosi miano przysięgłego i nie u każdego będziesz mógł profesjonalnie przełożyć tekst dokumentów zgodnie z prawem.

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Aby osoba specjalizująca się w tym kierunku mogła prawnie wykonywać ten zawód, musi przejść odpowiednie procedury, wykazać się odpowiednią wiedzą i zdać egzamin Państwowy. Aby móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego należy spełnić kilka warunków, są to między innymi:

  • obywatelstwo polskie, innego kraju UE i EOG, lub kraju na zasadach wzajemności,
  • dobrze znać język ojczysty,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba sprawująca zawód powinna mieć czystą przeszłość prawną,
  • tytuł magistra lub równorzędny,
  • posiadać potwierdzenie zdania egzaminu państwowego przyznającego prawo do wykonywania zawodu.

 

Po spełnieniu wymagań i otrzymaniu pełnoprawnej możliwości wykonywania zawodu, specjalista może śmiało świadczyć usługi w swoim zawodzie. Wykonując swoje obowiązki, bierze pełną odpowiedzialność za wierność dokumentu względem oryginału. Świadczone usługi powinny być więc wykonane starannie i precyzyjnie, ze szczególną dbałością o każdy nawet najmniejszy detal. W ramach swoich działań, specjalista może świadczyć następujące usługi:

  • przygotowywać tłumaczenia pisemne,
  • brać udział w spotkaniach i dokonywać tłumaczeń ustnych,
  • dokonywać sprawdzenia przekładów wykonywanych przez inne osoby.

Odpowiedzialność prawna

Przekładając na dany język tekst ważnej dokumentacji, tłumacz przysięgły bierze na siebie odpowiedzialność za to, jak dany dokument zostanie przełożony na dany język. Jest to osoba zaufania publicznego dlatego też, w swojej pracy musi postępować wedle jasno określonych standardów.

Zgodnie z art. 21, na specjalistę w tej dziedzinie może zostać nałożona kara, upomnienia, nagany, zawieszenia a nawet całkowity zakaz wykonywania zawodu. Przekład dokumentów sądowych, medycznych i innych wiąże się ze sporą odpowiedzialnością, każdy nawet najmniejszy szczegół musi więc w stu procentach odpowiadać wersji oryginalnej.

Tłumaczenia przysięgłe techniczne

Ważna dziedzina tłumaczeń, która w większości wariantów potrzebuje przekładu w sposób uwierzytelniony czyli przysięgły. Zwykłe przekład, przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień, może być w tym przypadku nie możliwy. Ten rodzaj przekładu stawia przed specjalistą znacznie większe wymagania, szczególnie jeżeli wymagają one przekładu uwierzytelnionego.

W tym przypadku niezbędna jest wiedza w danej dziedzinie i znajomość używanej terminologii w obu językach. Przekład techniczny powinien być dobrze wykonany pod względem merytorycznym. W żadnym wypadku nie może posiadać błędów rzeczowych. W przekładnie technicznym, każdy nawet najmniejszy detal ma znaczenie, przekład dokumentu musi być więc wykonany z wyjątkową czujnością i precyzją.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe – ile to kosztuje?

Dla nikogo nie powinno być niespodzianką, że koszty tych dwóch możliwości znacząco się różnią. Przekład specjalistyczny jest znacznie droższy niż zwykły. W praktyce, cena końcowa za wykonaną usługę zależna jest od branży, ilości tekstu, i języka na który lub z którego dokument ma zostać przełożony.

Cennik usług zależny jest również od renomy biura tłumaczeń, a stawki w wielu przypadkach ustalane zostają indywidualnie.

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, choć merytorycznie pełnią taką samą funkcję w praktyce znacząco się różnią. Względem przekładów uwierzytelnionych stawiane są zdecydowanie większe wymagania, które muszą być spełnione, aby dany dokument posiadał pełnoprawna moc.

Wybierając tłumacza przysięgłego, zadbaj o to, by dana osoba była godna zaufania, cechowała się profesjonalizmem i posiadała dobre opinie społeczeństwa.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 178 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu