Energię elektryczną trzeba traktować na równi z innymi towarami. Dlatego, tak jak przy wyborze produktów codziennego użytku, należy dokładnie sprawdzić warunki oferty. Decydując się na podpisanie nowej umowy, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę prądu, ale też na inne aspekty oferty, wybierając taką, która będzie najkorzystniejsza by wybrać najkorzystniejszą na rynku.

Jakie uprawnienia posiada odbiorca prądu?

Kilka zasad, o których należy pamiętać:

 

  1. Bezpłatna zmiana sprzedawcy – proces zmiany sprzedawcy prądu jest bezpłatny. Nie ma znaczenia czy czynności związane z rozwiązaniem dotychczasowej umowy i jej rozliczeniem przeprowadza sam odbiorca czy udziela pełnomocnictwa w tym zakresie nowemu sprzedawcy.
  2. Uczciwe praktyki handlowe – niedopuszczalne jest wprowadzanie odbiorcy w błąd czy ukrywanie istotnych elementów umowy, jak również wprowadzenie do umowy postanowień utrudniających jej ewentualne późniejsze rozwiązanie.
  3. Równe traktowanie – umowa z odbiorcą musi być zawarta na takich warunkach, jak z innymi podmiotami zaliczanymi do danej grupy taryfowej.
  4. Prawo do pełnej informacji – podmiot oferujący podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej jest zobowiązany do przekazania wszelkich szczegółowych informacji mających wpływ na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy przez odbiorcę, w sposób jasny i zrozumiały. Przejawia się to m.in. w przekazaniu ogólnych warunków umowy, ceny energii i zasad rozliczeń przed podpisaniem umowy.

Na co zwrócić uwagę zmieniając sprzedawcę prądu?

Umowa

Liczą się oczywiście treść umowy: bez żadnych ukrytych kruczków prawnych. Ponadto należy wziąć pod uwagę okres jej obowiązywania. Zazwyczaj jest to 12 lub 24 miesiące. Dłuższy okres umowy jest korzystniejszy w przypadku gwarancji niezmienności ceny przez cały okres jej trwania.

W świetle informacji o wzrostach cen energii w najbliższym czasie, 2 lata stałych cen powinno pozwolić na spore oszczędności. Najlepsze rozwiązania w tym zakresie prezentuje firma Po Prostu Energia (zobacz ich ofertę energii dla firm): przejrzyste warunki umowy, niska cena i brak opłaty handlowej w 2019 r. a dodatkowo możliwość wyboru oferty z certyfikatem gwarancji pochodzenia OZE zarówno dla małych jak i średnich firm oraz klientów indywidualnych.

Cena prądu

Koszty są najczęściej kluczowym czynnikiem mającym wpływ na zmianę sprzedawcy prądu. Dla ułatwienia warto skorzystać z kalkulatorów czy porównywarek cen energii dostępnych w Internecie. Dzięki temu można bez problemu wybrać najlepszą ofertę.

Opłata handlowa

Jednym z elementów mających wpływ na rachunek za prąd jest wysokość opłaty handlowej. Jest ona przede wszystkim uzależniona od sposobu rozliczeń oraz rodzaju taryfy energii elektrycznej. Im dłuższy okres rozliczeniowy i mniej faktur w ciągu roku, tym wysokość opłaty powinna być niższa.

(Visited 225 times, 1 visits today)